Voedingscentrum

Locatie: Den Haag
Opdrachtgever: Stichting Voedingscentrum Nederland
Functie: gezonde en flexibele werkomgeving op basis van circulariteit

Het Voedingscentrum is het centrale onafhankelijke orgaan in voedingsvoorlichting in Nederland. De missie van het Voedingscentrum is om consumenten te informeren over en te stimuleren tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze. Het Voedingscentrum zal eind 2017 gaan verhuizen naar een nieuwe locatie in het centrum van Den Haag.

Er is bewust gekozen voor een nieuwe omgeving om beter in te kunnen spelen op veranderingen en uitdagingen van de rol van het Voedingscentrum. Deze zal zijn weerklank ook binnen de organisatie vinden en daarmee nieuwe vormen van samenwerking zoeken.

LIAG is als winnaar van een besloten aanbesteding gekozen om voor deze ‘casco’ gehuurde kantoorruimte, verdeeld over twee verdiepingen, een gezonde en duurzame huisvesting te realiseren die dit veranderproces optimaal ondersteunt. De inrichting van de huisvesting is gebaseerd op de principes van circulariteit. LIAG is in deze niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering ervan maar blijft ook de komende zeven jaar betrokken bij Het Voedingscentrum. Dit is dé manier om een circulaire inrichting vorm te geven.

Circulair bouwen voor een veranderende organisatie
Circulair bouwen vraagt om een andere benadering; materialen zijn hergebruikt en het ontwerp is zo flexibel dat alle elementen makkelijk bereikbaar, onderhoudbaar, verplaatsbaar en aan het einde van hun levenscyclus weer hergebruikt/gerecycleerd/gereproduceerd kunnen worden.

In het ontwerp staat een verbindend element – de loper – centraal, zodat de verdiepingen en alle werkplaatsen op een creatieve manier met elkaar verbonden worden én het nieuwe werkproces optimaal ondersteund wordt. Om het contact tussen de werknemers zo groot mogelijk te maken is er een sparing in de vloer gemaakt en een nieuwe (tribune)trap ontworpen. Deze trap maakt onderdeel uit van de ‘loper’ in het gebouw. Deze loper bestaat voor het grootste gedeelte uit dezelfde materialen, hout en een tapijt in bijpassend houtpatroon. De verticale delen zijn veelal kastenwanden die stapelbaar zijn. Hierdoor kunnen de kasten makkelijk verplaatst worden bij nieuwe indelingen. Daarnaast kunnen deze na 7 jaar ook weer mee naar een nieuwe locatie.

Grote delen van het bestaande meubilair zullen of verder in gebruik blijven of een nieuwe functie krijgen. Zo worden de aanwezige archiefkasten door digitalisatie steeds minder noodzakelijk. Deze worden dan ook in de toekomst tot stilteplekken of belunits omgebouwd. De vloerbedekking is “tapijt met ervaring” dus tegels die eerder in andere kantoren dienst deden. Ook de glazen scheidingswanden worden mee verhuisd. De materialen die het verbindende element vormen zijn ook hergebruikt. Bijzonder is dat alle nieuwe meubilair vervaardigd wordt van materiaal dat eerst keukens liet schitteren op beurzen.

Passende en toekomstgerichte werkomgeving
De medewerkers dienen optimaal te kunnen functioneren. Hiervoor is de werkomgeving medebepalend. Verschillende soorten gebruikers en bezoekers zullen gebruik gaan maken van de faciliteiten op de locatie van het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum wil ook via workshops en eventuele rondleidingen steeds meer haar doelgroepen uit de gehele maatschappij betrekken en hen op die manier meenemen in de wereld van gezonde, veilige en duurzame voeding. In ons ontwerp wordt hiervoor de openheid, flexibiliteit en het licht overal gemaximaliseerd. Tevens wordt voor een optimaal en multifunctioneel ruimtegebruik gezorgd met een inspirerende centrale ontmoetingsplek waar o.a. de lunch, ontvangst, koken, lezingen en workshops georganiseerd kunnen worden. Daarnaast wordt er voor verschillende werkvormen ruimte gecreëerd zoals een ultieme stilteplek en flexibele werkplekken waarbij het bewegen en verplaatsen dagelijks gestimuleerd wordt.

Werken in een groene en gezonde omgeving
Werken in een groene en gezonde omgeving, die comfortabel aanvoelt op basis van een zo laag mogelijke ecologische footprint. Dat is de circulaire ambitie die wij voor het Voedingscentrum gaan bewerkstelligen. Een werkomgeving die uitnodigt en het makkelijker maakt om gezond en actief bezig te zijn. Zo gaan wij het bewegen stimuleren door bijvoorbeeld in het ontwerp statafels en staand en zelfs schommelend vergaderen te faciliteren. Dit alles zal een groene ‘foody’ uitstraling krijgen door middel van sfeerbeelden van gezond eten en lampenkappen gemaakt van paddenstoelen. Ook zullen wij voor een gezond binnenklimaat zorgen door het buitengevoel naar binnen toe voort te zetten door vergroening in de inrichting mee te nemen. Bij alle materialen wordt gekeken welke stoffen in het product zitten en hoe het gebruik van schadelijke stoffen zoals PVC, VOS of formaldehyde in het interieurvermeden kan worden.

De nieuwe kantoorruimte zal de organisatie een frisse start en nieuw elan geven. De werkomgeving wordt uiteindelijk zo ingericht dat gezond, veilig en duurzaam gedrag vanzelfsprekend, bereikbaar en begrijpelijk is voor iedereen!

foto's: Mart Stevens