Veiligheidsbureau Laak

Locatie: Den Haag
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Functie: Brandweerkazerne en ambulancepost

Het gebouw maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het Laakhaven gebied. Het is een van de eerste gebouwen in het deelgebied Petroleumhaven, binnen een uitdagende stedenbouwkundige setting. Het gebouw raakt aan de ene kant het spoor terwijl het aan de andere zijde grenst aan het Hildebrandpark.  Het gebouw vormt een baken in de herontwikkeling van dit binnenhavengebied in een nieuwe woon-en werkwijk van de Hofstad.

Het gebouw biedt onderdak aan acht brandweerwagens en 18 ambulances. In het multifunctionele gebouw wordt de uitrukfunctie voor dit deel van Den Haag (Laakhaven) ondergebracht. Naast deze functie wordt er tevens voorzien in een aantal stafdiensten en kantoorfuncties van het Haagse korps. Voor het operationele personeel is er op het dak een sportvoorziening om hun conditie op peil te houden.

In de ontwerpfase is gewerkt aan de gevraagde functionaliteit en duurzaamheid. Zowel de hoofddraagconstructie als de gevel zijn in staal uitgevoerd. De gekleurde gevelvlakken lopen van brandweerrood naar ambulancegeel en zijn voorzien van een zilverglimmende band. De patrijspoorten in het slaap- en woongedeelte geven uitzicht op het werkterrein van de brandweer.


Rob Brons, opdrachtgever:

“De architect heeft het mogelijk gemaakt om dingen bespreekbaar te maken bij de verschillende gebruikers. Dat kan alleen maar op het moment als je architect gevoel hebt bij wat er gebouwd moet worden en wat voor soort activiteiten met wat voor soorten mensen. Voor het taakstellend budget is er meer neergezet dan gevraagd. Dat vind ik een winstpakker van jewelste!”