Pulchri Studio

Locatie: Den Haag
Opdrachtgever: Pulchri Studio
Functie: Kunstenaarssociëteit in een Rijksmonument

De sterk veranderende maatschappij stelde nieuwe eisen. Duidelijk was dat Pulchri Studio zich - nog meer dan voorheen - moest openstellen, te beginnen met het gebouw. Het moest ‘opener’ worden, ‘toegankelijker’ en ook ‘commercieel beter te exploiteren’. LIAG maakte een ontwerp voor de grootschalige renovatie van dit Rijksmonument aan de Lange Voorhout in Den Haag.

De hele parterre van het oude voorhuis is voortaan voor het publiek bestemd. Ook de kamers rechts van de ingang doen dienst als galerie, en worden dus niet meer verhuurd als kantoor. Aan straat kan men meteen zien waar Pulchri Studio voor staat.

Voor de entree en de hal zijn de plannen ingrijpend geweest. De hal moest worden samengevoegd met de aangrenzende ‘commissiekamer’, zodat er één brede, gastvrije ontvangstruimte ontstaat. Voordeel is dat deze dan een directe doorkijk op de gang biedt: de centrale verbindingsas die oud en nieuw met elkaar verbindt en het hele complex doorsnijdt. Deze verbindingsas was voorheen dichtgeslibd met allerlei bouwsels. In het ontwerp van LIAG is de doorgang weer in ere hersteld waardoor het gehele complex weer de heldere indeling heeft gekregen.

Pulchri Studio is een vereniging van kunstenaars, opgericht in 1847. Sinds 1901 is Pulchri gevestigd in een prachtig pand in het centrum van Den Haag, Lange Voorhout 15. In dit huis tonen de kunstenaars – de eigen leden, soms ook niet-leden – hun werk.

Het pand aan de Lange Voorhout 15 is ruim een eeuw de zetel van Pulchri Studio. Met zijn grillige indeling, het rijke achttiende- en negentiende-eeuwse stucwerk en zijn overwelfde kelder weerspiegelt het meer dan vijf eeuwen bouw- en bewoningsgeschiedenis.