NBD Biblion

Locatie: Zoetermeer
Opdrachtgever: NBD Biblion
Functie: Kantoren en productieruimte

NBD Biblion is dé dienstverlenende organisatie voor openbare bibliotheken en scholen in Nederland. Lagere productiekosten, betere samenwerking tussen productie en redactie en het verlagen van de exploitatiekosten waren de belangrijkste redenen voor een nieuwe huisvesting. Er is een zeer duurzaam gebouw gerealiseerd waarin de logistiek van de productie is verbeterd en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening verhoogt.

Een gebouw waarin medewerkers gestimuleerd worden optimaal met elkaar te communiceren. De grote hoeveelheid daglicht in het gebouw zorgt tevens voor een gezonde werkomgeving. 

De nieuwbouw bevat een grote productiehal en een kantoorgedeelte. Op het dak van de productieruimte wordt geparkeerd, zodat er met minder grondoppervlakte een compact gebouw is gerealiseerd. Het gebouw volgt de vorm van de directe omgeving en door de verschillende witte banden in de gevel lijkt het op een stapel papier die precies in de vorm van de plek is gesneden. De gevelbanden accentueren de verdiepingen en laten de kantoorruimten samenvloeien met de productieruimte.

De getrapte invulling tussen de gevelbanden tonen enerzijds een zakelijke en strakke gevel, anderzijds verandert de gevel in een karaktervol kleurenspel waarbij de verschillende kleurvlakken boekenruggen voorstellen. De gevelbanden transformeren hierdoor als het ware in boekenplanken met een ruim assortiment aan boeken, een knipoog naar de opdrachtgever. Deze ‘boek-panelen’ hebben een ‘ventilatie-luik’ en zijn zo georiënteerd dat ze tevens als zonwering dienst doen.

DUURZAAM ENERGIECONCEPT
Het energieconcept voor het gebouw is zeer duurzaam door het toepassen van diverse energiebesparende maatregelen. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van warmtepompen in combinatie met warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO). Hieraan gekoppeld is het parkeerdak met hellingbaan voorzien van watergevulde leidingen, die in de zomer warmte genereren en in de winter koude, met als bijkomend voordeel dat het parkeerdek zo sneeuwvrij wordt gehouden. Het ontwerp zorgt voor veel daglichttoetreding in het gehele pand. Indien dit onvoldoende is zorgt LED-verlichting ervoor dat dit wordt aangevuld.