DGSM Lab

Locatie: Ghala Muscat, Oman
Opdrachtgever: Sultanate of Oman, Ministry of Commerce and Industry
Functie: Kantoren, restaurant, gebedsruimten en 8 laboratoria.

Na deelname aan een internationale tender is LIAG de opdracht gegund voor het ontwerp van de nieuwbouw (ca. 6.500 m2) van het DGSM Lab – het nationale onderzoek laboratorium van Oman.

DGSM staat voor: 'Directorate General for Standards and Metrology'. In de nieuwbouw worden na oplevering alle tests gedaan om toestemming te verkrijgen een product op de Omaanse markt te mogen brengen. U kunt deze instantie het beste vergelijken met TNO. 

Voor deze opdracht werken wij samen met onze lokale partner in Oman (Hassan Ali Eid Engineering Consultancy). Inmiddels hebben we het Technisch Ontwerp van de nieuwbouw van het DGSM Lab afgerond is het ontwerp klaar om gebouwd te gaan worden.

De nieuwbouw krijgt drie verdiepingen bovengronds en een verdieping ondergronds. Naast het gebouw ontwerpt LIAG ook het buitenterrein. 

De uitdaging is om in een klimaat waar het tot 45 °C, en soms zelfs 50 °C, warm kan worden een gebouw met een volledig verglaasd atrium te ontwerpen en een buitenruimte als aangenaam verblijfsruimte te creëren. Door een nauwkeurige oriëntatie van alle onderdelen op het terrein wordt dit mogelijk gemaakt. De aanwezige heuvel op het terrein blijft behouden en wordt met nieuwe beplanting als een aangename verblijfsruimte voor medewerkers ingericht. Het gebouw krijgt aan de zuid-, west- en oostgevel een ‘tweede huid’ die voor minder warmtelast in het gebouw zorgt, maar wel voldoende daglicht doorlaat om het gebruik van kunstlicht te verminderen. 

Gezien het om een nationaal project gaat werd samen met opdrachtgever en partners gezocht naar een beeldtaal die past bij veranderend Oman. In plaats van de gebruikelijke herhaling van toepassing van lokale elementen, zoals deze bij de meeste gebouwen gebruikt worden, is een nieuwe heldere beeldtaal gekozen die gebaseerd is op de principes en strategieën van de oude Omaanse bouwkunst zonder deze te kopiëren.

Een andere uitdaging is de keuze van een voor Oman niet gebruikelijke bouwtechnologie. Om de gewenste eisen aan accuratesse en uitstraling te realiseren zal het gebouw van prefab beton elementen gemaakt worden. Dit is voor Oman een nieuwe technologie die op deze schaal en als dragende constructie nog nooit is toegepast. Om deze in te kunnen zetten zijn we met de Minister of Labour in gesprek over scholingsprogramma’s om Omanis vertrouwd te maken met deze technologie en tegelijkertijd werkgelegenheid voor deze personen te realiseren.

De nieuwbouw van het DGSM Lab wordt een nationaal project met een nationale uitstraling en zal een inspiratiebron zijn voor toekomstige bouwprojecten in het land.

Wij danken Hassan Ahmed voor het maken van de 3D movie van het gebouw!