Voedingscentrum

Voedingscentrum

Locatie: Den Haag

Het Voedingscentrum is het centrale onafhankelijke orgaan in voedingsvoorlichting in Nederland. De missie van het Voedingscentrum is om consumenten te informeren over en te stimuleren tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze. Het Voedingscentrum zal eind 2017 gaan verhuizen naar een nieuwe locatie in het centrum van Den Haag.

NBD Biblion

NBD Biblion

Locatie: Zoetermeer

NBD Biblion is dé dienstverlenende organisatie voor openbare bibliotheken en scholen in Nederland. Lagere productiekosten, betere samenwerking tussen productie en redactie en het verlagen van de exploitatiekosten waren de belangrijkste redenen voor een nieuwe huisvesting. Er is een zeer duurzaam gebouw gerealiseerd waarin de logistiek van de productie is verbeterd en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening verhoogt.

DGSM Lab

DGSM Lab

Locatie: Ghala Muscat, Oman

Na deelname aan een internationale tender is LIAG de opdracht gegund voor het ontwerp van de nieuwbouw (ca. 6.500 m2) van het DGSM Lab – het nationale onderzoek laboratorium van Oman.

Duurzaam energie opwekkend kunstdepot

Duurzaam energie opwekkend kunstdepot

Locatie: Amersfoort

LIAG heeft tijdens een architectenselectie een ontwerpstudie gepresenteerd voor een nieuw depotgebouw voor zowel de opslag als het beheer en behoud van de collecties behorend tot het Rijksmuseum, Paleis Het Loo, het Nederlands Openluchtmuseum en de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed.

Brandweerkazerne NBHW

Brandweerkazerne NBHW

Locatie: Alkmaar

Het gebouw kenmerkt zicht door een complexe structuur, mede veroorzaakt door noodzakelijke nabijheid van de verblijfsruimten van de brandweerlieden bij de remise in een volume wat moet passen binnen stringente stedenbouwkundige randvoorwaarden. Er is gekozen voor een ontwerp dat vanaf de aansluiting bij het stadskantoor omhoog loopt richting het spoor, tot een hoogte van ongeveer 20 meter.

Veiligheidsbureau Laak

Veiligheidsbureau Laak

Locatie: Den Haag

Het gebouw maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het Laakhaven gebied. Het is een van de eerste gebouwen in het deelgebied Petroleumhaven, binnen een uitdagende stedenbouwkundige setting. Het gebouw raakt aan de ene kant het spoor terwijl het aan de andere zijde grenst aan het Hildebrandpark.  Het gebouw vormt een baken in de herontwikkeling van dit binnenhavengebied in een nieuwe woon-en werkwijk van de Hofstad.

High-tech headquarter tower

High-tech headquarter tower

Locatie: Shenzhen China

Shenzhen is een belangrijke en grote stad in het zuiden van China net over de grens naar Hong Kong aan de monding van de Pearl River Delta. Shenzhen was voor 1970 slechts een klein dorp. Echter door het beleid van 're-form and opening' hebben Chinese en buitenlandse ondernemers en financierders enorm geïnvesteerd in Shenzhen.

De Nieuwe Drie Ranken

De Nieuwe Drie Ranken

Locatie: Apeldoorn

In samenwerking met Van Ouwerkerk Architecten heeft LIAG de pitch gewonnen middels een architectenselectie voor de nieuwbouw van wijkcentrum De Nieuwe Drie Ranken in Apeldoorn. Het wijkcentrum is een multifunctioneel centrum bestaande uit een kerk, een jeugdcentrum, een ouderencentrum, een vergaderplaza en een rouwcentrum.

MVC Transvaal

MVC Transvaal

Locatie: Den Haag

MVC Transvaal is een Multifunctioneel VrijetijdsCentrum van 60.000 m2 in de wijk Transvaal in Den Haag. Het plan voor dit nieuwe gebouw is tot stand gekomen volgens het Medina concept. Het wordt een icoon voor de wijk, een nieuwe impuls van sociaal economische activiteit die groene energie levert aan de omgeving.

Pulchri Studio

Pulchri Studio

Locatie: Den Haag

De sterk veranderende maatschappij stelde nieuwe eisen. Duidelijk was dat Pulchri Studio zich - nog meer dan voorheen - moest openstellen, te beginnen met het gebouw. Het moest ‘opener’ worden, ‘toegankelijker’ en ook ‘commercieel beter te exploiteren’. LIAG maakte een ontwerp voor de grootschalige renovatie van dit Rijksmonument aan de Lange Voorhout in Den Haag.

Gemeentehuis Seefeld

Gemeentehuis Seefeld

Locatie: Seefeld, Duitsland

Seefeld is een klein plaatsje in het Fünfseen gebied, 30 km ten zuidwesten van München. Het ligt aan de Pilsensee en is omgeven door bossen en weiland. Het huidige gemeentehuis is te klein en voldoet niet meer aan de behoeften van een groeiende gemeenschap. Aan deze architectuur wedstrijd deden 49 bureaus naar een voorselectie mee.

Duurzame tankstations

Duurzame tankstations

Wij hebben samen met Evolutions een vernieuwend concept ontwikkeld: een duurzaam tankstation. Het tankstation is gebaseerd op een nieuw duurzaam ontwerp van het gebouw met een modulaire opbouw met betrekking tot de inzet van duurzame technologie en aanwezige duurzame bronnen.