UNIVERcITY

Locatie: Bahir Dar, Ethiopië
Opdrachtgever: Bahir Dar University
Functie: Masterplan voor 7 campussen, (sport)faciliteiten, een cultureel erfgoed centrum en studenten- en personeelshuisvesting

Masterplan UNIVERcITY is ontworpen door DASUDA en INLabs design, in samenwerking met LIAG.  Het principe van ons ontwerp is ‘de integratie van universiteit en stad’. De toekomstige campus is de stad zelf. Wetenschap, talent en welvaart bloeien in een stad waar men met elkaar communiceert, deelt en concurreert. Bedrijven over de hele wereld zijn op zoek naar zo’n klimaat. Hierdoor is een grote campus bij voorkeur niet alleen een aparte verzameling faciliteiten, maar een open plek met een extraver

Het masterplan voor de Bahir Dar University is in samenhang met de bestaande kwaliteiten van de locatie zoals de uitstekende natuurlijke schoonheid van zowel het Tanameer en de Blauwe Nijl, de voortreffelijke vegetatie op het terrein en de potentiële verbinding met het aanliggende stadscentrum. Het integrale concept verbindt rivierlandschap, universiteit en stad.

Het eerste kader voor het streven naar integratie is een serie assen, gebaseerd op een aantal bestaande hoofdwegen, langs welke de meeste ontwikkelingen worden gecentraliseerd, en een nieuwe Noord-Zuid boulevard als hartlijn door alle campussen.

Het tweede kader is een raster van 150 bij 150 meter over het gehele gebied. Dit raster geeft plaats aan het universiteitsprogramma, de hoofdcampus en algemenere stedelijke ontwikkelingen en bestrijkt een groot gebied waarvan een gedeelte nieuwe groene programma’s voor agricultuur, wetenschappelijke testvelden, ecologie, parken en recreatie. Het raster is flexibel en kan iedere toekomstige ontwikkeling huisvesten en toch voor een goed georganiseerd gebied zorgen. Het wordt niet als ‘stijf’ behandeld; bestaande gebouwen, openbaar- en particulier vervoer, routes en structuren kunnen worden opgenomen, waarop het raster wordt aangepast.

Langs de assen en de boulevard wordt de nadruk gelegd op de kwaliteit van de openbare ruimte, om ruimte te geven aan het stedelijke leven. De verbinding met de kust van de Blauwe Nijl is een hoofd streven om de identiteit van het landschap te versterken. Het UNIVERcITY concept stelt een verbinding voor met alle kusten en moerassen. In combinatie met de bestaande groene gebieden wordt er zo een groene gordel om de stad gecreëerd. Dit brengt grote openbare kwaliteiten met zich mee en laat ook duidelijk zien dat de universiteit deel uit maakt van het stadscentrum van Bahir Dar.

Er is extra aandacht gegeven aan het verbinden van de gebouwen met hun omgeving door natuurlijke ventilatie, buitenleerplekken onder overkappingen en het gebruik van water en beplanting voor natuurlijke verkoeling, moerassen voor natuurlijke waterreiniging en het planten van waardevolle inheemse bomen en planten. Er wordt een speciale plek gemaakt om de identiteit van de Bahir Dar University met de huisvesting van het nieuwe 'Heritage and Cultural Centre' op het Cultural Island, direct bij de bron van de rivier.

Het plan bestrijkt een gebied van 500 ha bestaande uit 7 campussen met in totaal 350.000 m2 aan (sport)faciliteiten, een cultureel erfgoed centrum van 20.000 m2 en studenten- en personeelshuisvesting met een totale omvang van 200.000 m2. 

Voor het masterplan UNIVERcITY heeft ons team de derde prijs gewonnen in de Internationale Competitie voor het Conceptuele Masterplan ontwerp voor de Bahir Dar University in Ethiopië.

Projectteam: DASUDA, INlabs Design en LIAG