Renovatie en uitbreiding Alkwin Kollege

Locatie: Uithoorn
Opdrachtgever: Alkwin Kollege
Functie: School Voortgezet Onderwijs

De begane grond van de bestaande bouw was door latere uitbreidingen en wijzigingen dichtgeslibd en donker. Onze ontwerpopgave was de levensduur van het bestaande gebouw te verlengen door de renovatie en herinrichting zodat de begane grond ruim, licht, open en transparant wordt. Door het herschikken en wijzigen van ruimtes zijn functies geclusterd en wordt de beschikbare ruimte in het gebouw optimaal benut.

Het project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, verschillende meedenkende gebruikers en de overige ontwerpdisciplines. Het project kende een taakstellend budget en een zeer krappe planning. Voor de start van het nieuwe schooljaar diende alle werkzaamheden afgerond te zijn. In overleg met de school zijn de werkzaamheden na de eindexamens gefaseerd gestart. Door alle mogelijkheden te onderzoeken en duidelijke afspraken te maken is de hinder tijdens de schooltijden zo minimaal mogelijk gehouden.