Niekée, Facilitair Centrum VMBO

Locatie: Roermond
Opdrachtgever: Stichting Onderwijs Midden Limburg
Functie: Multifunctioneel onderwijsgebouw voor VMBO voor de deelscholen techniek, economie, grafimedia, horeca en zorg

Dynamische leerwereld: Niekée komt voort uit een fusie van een drietal VMBO locaties in Roermond. Men wilde een facilitair centrum waar de leerling centraal staat en waar iedere leerling zijn of haar mogelijkheden optimaal tot ontwikkeling komen.

Interactie leerlingen centraal 
LIAG is begonnen met het Programma van Eisen aan te passen aan de onderwijsfilosofie van de school. Dit betekende dat de werkplaatsen en ateliers dicht bij het hart van de school moesten komen, zichtbaar voor de alle gebruikers. Essentieel in de gekozen oplossing is het optillen van het middengebied. Van hieruit is er zicht op en in alle werkplaatsen waardoor de noodzakelijke visuele interactie als vanzelf tot stand komt. Naast vaste lessen kunnen leerlingen zich via het ‘Wings-programma' verder ontwikkelen.

Om een gevarieerd gebruik ook voor de toekomst te garanderen zijn enkele overleg- en werkruimten als doosjes in de open ruimte gehangen en is de vloer vrij gebleven van bouwkundige obstakels. De doosjes zorgen aan de ene kant voor het bepalen van verschillende plekken en aan de andere kant voor een telkens wijzigend perspectief. Nieuwbouw onderwijsgebouw voor VMBO voor de deelscholen techniek, economie, grafimedia, horeca en zorg.