Montessori Kindcentrum de Amstel

Locatie: Amsterdam
Functie: Brede school: primair onderwijs, KDV, BSO, gymzaal

Vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel is een ontwerp gemaakt dat alle gebruikers maximaal in hun functioneren ondersteunt en een positieve invloed heeft op het welzijn van alle gebruikers. In samenspraak met de gebruikers is een gebouw gerealiseerd waarin alle wensen en eisen die het moderne onderwijs vraagt zijn meegenomen.

MKC de Amstel is onderdeel van een groter complex met meerdere functies waaronder appartementen en een parkeergarage, dat in zijn geheel een stedelijk bouwblok vormt. Het gebouw van MKC de Amstel vormt de kop en tevens het verbindingsstuk van het bouwblok. Stedenbouwkundig waren er stringente voorwaarden gesteld die leidend zijn geweest bij de uitwerking van het ontwerp.

Om MKC de Amstel een menselijke schaal te geven binnen de grootstedelijke omgeving en passend bij de leeftijdsgroep van de gebruikers is er voor gekozen om in maximaal drie bouwlagen te bouwen. Hierdoor ontstaat een kleine schaal binnen een groter geheel met een sterke, herkenbare uitstraling.

Voor het project was een beperkt budget beschikbaar waarbinnen een groot programma gerealiseerd moest worden. Voor de gevel is in afwijking van de omliggende bakstenen gebouwen gekozen voor een groene metalen gevelbeplating met een patroon waardoor extra groen in de stedelijke omgeving wordt toegevoegd. Ook is de gevelbeplating duurzaam en zeer onderhoudsarm. Verder kenmerkt de gevel zich door grote raampartijen waarmee daglicht maximaal het gebouw binnenkomt.