Lyceum Schravenlant

Locatie: Schiedam
Opdrachtgever: Stichting Openbaar Scholengroep Vlaardingen Schiedam
Functie: Onderwijsgebouw havo/ vwo met 2 gymnastieklokalen

Lyceum Schravenlant is het eerste schoolgebouw van Nederland dat volledig in de filosofie van Cradle to Cradle (C2C) is gerealiseerd. Zowel de school als de gemeente hadden zeer hoge ambities met betrekking tot duurzaamheid. Op allerlei manieren is gekeken hoe deze school in zijn geheel zo duurzaam mogelijk kan zijn. Het ‘levensduurdenken’ was hierbij uitgangspunt waarbij de focus ligt op de totale bouw en gebruiksperiode, om duurzame oplossingen haalbaar te maken.

Het totale ontwerp en ontwerpproces vormt een pilot voor het C2C-bouwen. In een brief roemt Michael Braungart, een van de grondleggers van de Cradle to Cradle-filosofie, de manier waarop leerlingen, gemeente en architecten samenwerken om tot een duurzaam geheel te komen. In een vroeg stadium zijn innovatieve bedrijven met C2C-producten uitgenodigd om mee te praten over huidige en toekomstige ontwikkelingen. 

De vormgeving van het lyceum is afgestemd op didactisch nut die een duurzame bewustwording bij leerlingen stimuleert. Zo zijn installaties deels zichtbaar gelaten, wordt er met spreuken op de atriumbalustrades verwezen naar de duurzame materialisatie en zijn gevels vormgegeven afhankelijk van de oriëntatie. De leerlingen hebben samen met LIAG het gebouw vormgegeven. Zo is de balie in nauwe samenwerking met de leerlingen ontworpen.

Dit CO2-neutrale schoolgebouw zal een voorbeeldproject en ‘proeftuin’ zijn voor het toepassen van duurzame innovaties in scholen, woonwijken, openbare ruimten en op bedrijfsterreinen. Het lyceum dat het verouderde gebouw vervangt, zal dienen als platform voor educatieve en culturele beleving in Schiedam. 

De school is bekroond met de Award Duurzame Architectuur 2014.

Jan van Beveren, rector Lyceum Schravenlant: “Opvallend is dat het gebouw niet alleen open en licht is, maar ook een soort van rust uitstraalt.”