Keizer Karel College

Locatie: Amstelveen
Opdrachtgever: Keizer Karel College
Functie: Uitbreiding en renovatie van een VO-school

Het bestaande gebouw is een keurig strak opgezette schoolgebouw van twee lagen hoog met een aantal binnenhoven (patio’s). Door enkele verbouwingen en uitbreidingen was het een school geworden met een ingewikkeld gangenstelsel, doodlopende hoekjes en ongebruikte binnentuinen. Opvallend was dat er twee ingangen waren met daartussen een patio. Aangezien er niet meer voldoende ruimte was moest de school uitbreiden.

Na een modellenstudie is gekozen om de uitbreiding aan de noordzijde van de bestaande bebouwing te realiseren. Door het overkappen van de patio, tussen de twee ingangen is een binnenstraat ontstaan, die de nieuw- en de oudbouw met elkaar verbindt en daardoor het nieuwe hart van de school geworden. Daarnaast is er een ook nieuwe gymzaal aangebouwd aan de andere kant van de school. 

Op de plek naast de patio stond de oude kantine en fietsenstalling in een laagbouw die gesloopt moesten worden. Belangrijk was het behouden van de kapel die boven de hoofdentree zit. Deze is nu als insteek in de nieuwbouw verwerkt. 

LIAG heeft de ontsluiting verbeterd door het introduceren van een duidelijke as waar men binnenkomt en van waaruit men zich verspreidt door het gebouw. De doodlopende hoekjes zijn verdwenen, doordat ze verbonden zijn met deze as. Het bestaande gebouw is bijna volledig behouden en om goed aan te sluiten bij de nieuwbouw gerenoveerd. Vanuit deze brede en lichte binnenstraat zijn de aula en de studieruimtes direct te bereiken. De binnenstraat heeft een daklicht gekregen, waardoor het binnenklimaat wordt geoptimaliseerd en het licht diep het gebouw binnenvalt.

De school is op een complexe locatie gelegen door de nabij gelegen snelweg A9. De technische akoestische gevolgen die dit met zich meebrengt; hebben wij weten op te lossen door een hardglazen platen te ontwikkelen die met afstandhouders tegen alle puien zijn geplaatst. Hierdoor wordt het geluid en het fijnstof van de snelweg geweerd. Wel kunnen de ramen zo geopend worden voor de benodigde ventilatie.