Integraal Kindcentrum (IKC) De Toverberg

Locatie: Zoetermeer
Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Functie: Integraal kindcentrum met een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, BSO en centrum voor jeugd en gezin.

Het IKC biedt ruimte voor primair onderwijs inclusief faciliteiten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. De nieuwbouw is in nauwe samenwerking met de gebruikers door LIAG ontworpen vanuit een vernieuwde visie op het basisonderwijs (TOM onderwijs). Het IKC biedt onderdak aan basisschool ’t Schrijverke, Kinderopvang De Drie Ballonnen en het Meerpunt, centrum voor jeugd en gezin.

Het IKC heeft een repeterende opbouw van de gevel, die door de verspringende ramen uitdaagt om je buiten de begaande paden te begeven. Het gebouw combineert wit stucwerk met geel metselwerk. Dat biedt een contrast met het veelal rode baksteen van het stringente woningritme in de omgeving. 

Oog voor onderwijskwaliteit
De nieuwbouw is van binnen naar buiten ontworpen en ontvouwt een binnenwereld met veel momenten van visueel en fysiek contact. De onder-, midden- en bovenbouw zijn verdeeld in units die via split levels gekoppeld zijn en daarmee de groei in leeftijd aangeven en een vloeiend overgang tussen de units verzorgt. De bovenbouw bevindt zich op de verdieping en biedt een extra ruimte door het terras waar de kinderen ook kunnen leren. 

In de verbinding tussen het gebouw en de wijk wil de gemeente Zoetermeer stimuleren om met de fiets naar school te komen. Er zijn twee schoolpleinen, waarbij die voor de oudere kinderen ook een publieke functie heeft met een basketbalveld.

De school had als visie dat er geen dichte ruimtes mochten zijn en de directeur en docenten gewoon met de kinderen in één open ruimte zouden verblijven. Door slim te ontwerpen werd het mogelijk de bruto-netto verhouding gunstig beïnvloeden. LIAG heeft in haar ontwerp de speelzaal multifunctioneel ingezet met een grote panelenwand, die aan het centrale atrium grenst; dat is het hart van het gebouw geworden. 

IKC De Toverberg is een school zonder klaslokalen. Aan de ene kant grenst de kinderopvang en aan de andere kant de onderbouw, gekoppeld aan een stamtafel voor ouders. Een vide zorgt voor veel daglicht tot in het hart van het gebouw en begeleidt de bezoekers via de centrale trap naar boven. De trap is speels en zorgvuldig vormgegeven zodat de routing naar de verdieping de verkeersbewegingen in het gebouw ondersteunt. Onder het trapdeel vind je een speelhuis van de onderbouw, waarin ook een glijbaan is geïntegreerd. Er is een grote gemeenschappelijke keuken met werkplekken op verschillende niveaus. 

De visie van de school en de kinderopvang heeft impact op de manier hoe natuurlijk kinderen en volwassenen met elkaar omgaan. De werkwijze van de school is dat kinderen zelf de dag in mogen vullen en verantwoordelijkheid krijgen.

 

Publicaties
IKC De Toverberg, een school zonder klaslokalen
stedebouw & architectuur (november 2017) 

Glijbaan in plaats van muren in basisschool De Toverberg
AD (januari 2018)

Hoe een gebouw als een tweede huid aanvoelt
Schooldomein (mei 2018)