De Leister Igge

Locatie: Opeinde
Opdrachtgever: gemeente Smallingerland
Functie: basisonderwijs, peuterspelen, buitenschoolse opvang en kinderdagopvang

De Leister Igge in Opeinde is de eerste ‘School vol Energie’ renovatie. De verbouwing, van basisschool tot frisse, aardgasvrije, Nul-op-de-Meter IKC, is in zes weken tijd gerealiseerd. De Leister Igge is hiermee het eerste Integraal Kind Centrum (IKC) in Nederland met Nul-op-de-Meter in een bestaand gebouw. Consortium Grenovation, bestaande uit Meerbouw Rotterdam, LIAG en DAIV Groep, tekenden voor het ontwerp en de uitvoering.

De Leister Igge is in 1970 gebouwd en heeft door de jaren heen enkele verbouwingen gekend in de vorm van (tijdelijke) uitbreidingen en een noodlokaal. De bestaande toestand kenmerkte zich door enkel glas in stalen kozijnen, baksteen binnenwanden, een breed scala aan verschillende type binnendeuren, een gedateerde tegelvloer. Tegelijkertijd kende het bestaande gebouw in de vorm van ruime lokalen, veel daglicht, een heldere structuur en een goede vrije hoogte veel goede uitgangspunten. Het hoge energieverbruik, de gedateerde uitstraling, nieuwe onderwijsmogelijkheden en de wens voor een IKC hebben uiteindelijk een belangrijke rol gespeeld in de keuze voor renovatie.

Door de vele uitbreidingen uit het verleden is er een onoverzichtelijke structuur met vele hoekjes en nissen ontstaan. Het creëren van overzicht en sociale controle was daarom één van de eerste aspecten die is aangepakt. Het noodlokaal is afgebroken en nieuwe bouwdelen zijn zo toegevoegd dat het gebouw compacter werd. Ook is de symmetrie teruggebracht in het gebouw waardoor de achterzijde van het gebouw veel eenduidiger is geworden. Deze ingrepen zorgden er tevens voor dat er meer buitenruimte overbleef voor het spelen.

Het IKC heeft een leeftijdsgebonden opbouw gekregen waardoor er gemakkelijk door leerlingen alvast bij de volgende groep gekeken kan worden. De nieuwe structuur voorziet ook in nieuwe type ruimten zoals de leerpleinen en het speellokaal. De mogelijke koppeling van deze ruimten en de gangzone maakt nieuwe onderwijsvormen en bijvoorbeeld voorstellingen mogelijk. De multifunctionele nieuwe trap, die ook als tribune/speelelement en opbergruimte fungeert speelt hierin een cruciale rol.

Nul op de Meter
De Leister Igge in Opeinde wekt op jaarbasis net zoveel energie als dat het gebruikt. Een systeem met zonnepanelen, lokale luchtbehandelings-units per ruimte (voor verwarmen en koelen), verbeterde isolatie, nieuwe kozijnen voorzien van HR++ glas en LED-verlichting dragen hieraan bij.

School vol Energie
De gemeente en het schoolbestuur PCBO Smallingerland werkten met Platform 31 samen in het tweejarig innovatieprogramma School vol Energie, van de ministeries OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). In het kader van dit programma, bedoeld om slimme oplossingen voor schoolrenovaties te onderzoeken en aan te jagen, selecteerde Platform 31 vijf pilotprojecten, het project in Opeinde is één van die pilots.

Het tijdschrift Stedebouw en Architectuur heeft in haar scholenbouwspecial een artikel gewijd aan de Leister Igge, bekijk deze hier.

Lees hier het artikel dat Schooldomein heeft geschreven over het unieke proces.

 

foto's: Mart Stevens Projectfotografie