CSG Het Streek

Locatie: Ede
Opdrachtgever: Stichtingsbestuur CSG Het Streek
Functie: School

CSG Het Streek in Ede is een brede christelijke scholengemeenschap. Aan de Zandlaan in Ede is een nieuwe school met sporthal gebouwd om het grote aantal leerlingen goed te kunnen huisvesten. Er wordt lesgegeven voor vmbo, mavo, praktijkonderwijs en vakcollege techniek. Het gebouw is ontworpen op frisse scholen klasse B niveau.

De sterke eigenschappen van Het Streek zijn de kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Deze eigenschappen zijn in de nieuwe school samengevoegd en uitgebouwd. Het gebouw is zo opgezet dat de schaalvoordelen van een grote school zoals exploitatie en ruimtegebrek worden gecombineerd met een kleinschalige opzet. De school bestaat uit vier afdelingen met ieder een maximumgrootte van 250 leerlingen. De brugklassers en de leerlingen van het praktijkonderwijs krijgen hun eigen afdeling. Daarnaast is er een aparte afdeling voor de basis- en kadergerichte leerweg en de Mavo.

Op de eerste en tweede etage is in elke vleugel een afdeling gepositioneerd als veilige en kleinschalige thuisbasis van een leerstroom. In het hart van de school, op de eerste etage, ligt het loopbaancentrum. Daar zitten alle functionarissen die een rol spelen in de begeleiding van de leerlingen, zoals loopbaanbegeleiders, remedial teachers, de zorgcoördinator, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts en logopedist. 

De nieuwbouw stelt Het Streek in staat om op een volwaardige wijze eigentijds, adaptief onderwijs te realiseren voor haar leerlingen in vmbo-mavo en praktijkonderwijs. In de hoop dat de leerlingen straks de maatschappelijke vruchten daarvan kunnen plukken. 


Kenniscampus 
De nieuwbouw van Het Streek maakt onderdeel uit van de Kenniscampus die samen met de gemeente Ede, de Christelijke Hogeschool Ede, ROC A12, woningcorporaties Idealis en Woonstede en PTC+ wordt ontwikkeld aan de Zandlaan in Ede. Met het slaan van deze eerste paal wordt tevens het startschot gegeven van de Kenniscampus in Ede. De Kenniscampus moet een uitdagende leer-, werk- en verblijfsomgeving gaan bieden. De hoofddoelstellingen zijn: het versterken van de onderwijsfunctie in het gebied, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Publicaties
- De Gelderlander, 31 december 2010. Titel: Het Streek, reus op onderwijscampus
- Schooldomein, juni 2013. Titel: Kleinschaligheid essentie binnen CSG Het Streek