derde onderwijsgebouw WUR

derde onderwijsgebouw WUR

Locatie: Wageningen

Wageningen University & Research (WUR) is op zoek naar aanvullende faciliteiten om het groeiende aantal studenten ideale onderwijsvoorzieningen aan te kunnen bieden. Dit heeft geresulteerd in een besluit voor het ontwerp van een derde onderwijsgebouw op de Wageningen campus. Wageningen University vraagt om een volledig duurzaam en multifunctioneel onderwijsfaciliteit.

Windesheim Zwolle

Windesheim Zwolle

Locatie: Zwolle

Windesheim is met 22.000 studenten één van de grotere HBO instellingen van Nederland met locaties in o.a. Zwolle en Almere. Voor de locatie in Zwolle renoveert LIAG twee van de gebouwen. De gebouwen B en C, centraal op de campus gelegen, voldoen namelijk niet meer aan de huidige eisen ten aanzien van duurzaamheid, klimaatbeheersing, comfort en beleving. Windesheim streeft circulariteit na. LIAG heeft daarom een gevelprincipe ontwikkeld met modulaire elementen, dat invulling geeft aan dat streven

Tapijn Maastricht

Tapijn Maastricht

Locatie: Maastricht

De Tapijnkazerne is sinds 1 oktober 2013 officieel in eigendom van de Universiteit Maastricht (UM), de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht. De universiteit en provincie zijn (gezamenlijk) eigenaar van de gebouwen, de gemeente van de onbebouwde ruimte.

VMBO Boerhavelaan

VMBO Boerhavelaan

Locatie: Leiden

De middelbare school VMBO Boerhaavelaan is gelegen in het Houtkwartier, in Leiden. Het betreft een voor Nederland unieke samenwerking van speciaal en regulier voortgezet onderwijs in een gebouw. In deze nieuwe school leren en werken straks de leerlingen van de VMBO-afdelingen van het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum én het speciaal VMBO-onderwijs van de mytylschool De Thermiek samen.

De Leister Igge

De Leister Igge

Locatie: Opeinde

De Leister Igge in Opeinde is de eerste ‘School vol Energie’ renovatie. De verbouwing, van basisschool tot frisse, aardgasvrije, Nul-op-de-Meter IKC, is in zes weken tijd gerealiseerd. De Leister Igge is hiermee het eerste Integraal Kind Centrum (IKC) in Nederland met Nul-op-de-Meter in een bestaand gebouw. Consortium Grenovation, bestaande uit Meerbouw Rotterdam, LIAG en DAIV Groep, tekenden voor het ontwerp en de uitvoering.

Kindcentrum BuitenRijck

Kindcentrum BuitenRijck

Locatie: Rijswijk

In samenwerking met SMT Bouw & Vastgoed heeft LIAG het ontwerp voor de nieuwbouw van kindcentrum BuitenRijck in Rijswijk (ZH) ontworpen. In opdracht van gemeente Rijswijk is dit project in een Design & Build overeenkomst (UAV-Gc) uitgevoerd. Het duurzame ontwerp heeft de naam "Woonkamer van Sion" meegekregen.

Integraal Kindcentrum (IKC) De Toverberg

Integraal Kindcentrum (IKC) De Toverberg

Locatie: Zoetermeer

Het IKC biedt ruimte voor primair onderwijs inclusief faciliteiten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. De nieuwbouw is in nauwe samenwerking met de gebruikers door LIAG ontworpen vanuit een vernieuwde visie op het basisonderwijs (TOM onderwijs). Het IKC biedt onderdak aan basisschool ’t Schrijverke, Kinderopvang De Drie Ballonnen en het Meerpunt, centrum voor jeugd en gezin.

Frits Philips lyceum-mavo

Frits Philips lyceum-mavo

Locatie: Eindhoven

Eindhoven heeft een nieuwe school: het Frits Philips lyceum-mavo. LIAG heeft in nauwe samenwerking met de gebruikers het ontwerp gemaakt waarin de ontwikkeling van de leerlingen centraal staat.

Rivers International School Arnhem

Rivers International School Arnhem

Locatie: Arnhem

De Rivers International School Arnhem biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Het gebouw huisvest een basisschool (primary), een middelbare school (secondary) en kinderdagopvang (nursery). De nieuwbouw is gerealiseerd op een prominente plek in de Arnhemse groeiwijk Schuytgraaf.

Eduwiek

Eduwiek

Locatie: Hoogeveen

Eduwiek biedt ieder kind een passende plek voor onderwijs, zorg en begeleiding. Een uniek onderwijsconcept dat LIAG heeft vertaald in een fris en robuust gebouw met een zachte uitstraling. De nieuwe school biedt plaats aan alle leerlingen van het praktijkonderwijs en vmbo (incl. Groen onderwijs) van het Roelof van Echten College, RENN4, de jongeren van het naastgelegen woonzorgcentrum van Ambiq en Onderwijscentrum De Twijn.

Renovatie OBS De Plataan

Renovatie OBS De Plataan

Locatie: Pernis

De Plataan is een openbare basisschool in het dorp Pernis. De Plataan verzorgt onderwijs aan kinderen vanaf 4 jaar. Het schoolgebouw is gedateerd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. LIAG heeft een ontwerp gemaakt dat weer zorgt voor een fijne leer- en leefomgeving die voldoet aan de hedendaagse eisen op het gebied van onderwijs. Na de renovatie dient het gebouw te voldoen aan Frisse Scholen klasse B moet het gebouw weer 20 jaar mee kunnen.

I/O-gebouw Faculteit Educatie

I/O-gebouw Faculteit Educatie

Locatie: Nijmegen

De Solar City Nijmegen is een bijzonder en duurzaam gebouw rijker. Het I/O-gebouw is het nieuwe onderkomen van de Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). I/O is bij oplevering het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland.

Lyceum Schravenlant

Lyceum Schravenlant

Locatie: Schiedam

Lyceum Schravenlant is het eerste schoolgebouw van Nederland dat volledig in de filosofie van Cradle to Cradle (C2C) is gerealiseerd. Zowel de school als de gemeente hadden zeer hoge ambities met betrekking tot duurzaamheid. Op allerlei manieren is gekeken hoe deze school in zijn geheel zo duurzaam mogelijk kan zijn. Het ‘levensduurdenken’ was hierbij uitgangspunt waarbij de focus ligt op de totale bouw en gebruiksperiode, om duurzame oplossingen haalbaar te maken.

CSG Het Streek

CSG Het Streek

Locatie: Ede

CSG Het Streek in Ede is een brede christelijke scholengemeenschap. Aan de Zandlaan in Ede is een nieuwe school met sporthal gebouwd om het grote aantal leerlingen goed te kunnen huisvesten. Er wordt lesgegeven voor vmbo, mavo, praktijkonderwijs en vakcollege techniek. Het gebouw is ontworpen op frisse scholen klasse B niveau.

IJburg College

IJburg College

Locatie: Amsterdam

IJburg, nieuwe stad op een nieuw eiland, nieuw begin. Voor het IJburg College de kans om in de nieuwe huisvesting het onderwijs optimaal vorm te geven met als missie ‘leerlingen zoveel mogelijk laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen’. De school ziet zichzelf als leergemeenschap, met een belangrijke link naar de directe omgeving.

Liemers College

Liemers College

Locatie: Zevenaar

De nieuwbouw van het Liemers College te Zevenaar is gerealiseerd in de nieuwe wijk Zevenpoort. De nieuwbouw biedt onderdak aan circa 650 vmbo leerlingen en heeft tevens een sportvoorziening.

MFA Noord

MFA Noord

Locatie: Veldhoven

Vijf verschillende gebruikers, waaronder een basisschool en een school voor speciaal onderwijs onder één dak halen hun meerwaarde aan een overmaat van ruimte en faciliteiten die gezamenlijk worden gebruikt.

Montessori Kindcentrum de Amstel

Montessori Kindcentrum de Amstel

Locatie: Amsterdam

Vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel is een ontwerp gemaakt dat alle gebruikers maximaal in hun functioneren ondersteunt en een positieve invloed heeft op het welzijn van alle gebruikers. In samenspraak met de gebruikers is een gebouw gerealiseerd waarin alle wensen en eisen die het moderne onderwijs vraagt zijn meegenomen.

Campus Den Haag Universiteit Leiden

Campus Den Haag Universiteit Leiden

Locatie: Den Haag

Samen met Universiteit Leiden heeft LIAG een plan ontwikkeld voor de nieuwe vestiging in de binnenstad van Den Haag op een complexe en krappe bouwlocatie. Drie panden zijn samengetrokken tot één gebouw. Van de oorspronkelijke panden is een gedeelte gesloopt. De historische gevels van 1 pand zijn behouden en gerestaureerd.

Renovatie Faculteitsgebouw Economie en Management

Renovatie Faculteitsgebouw Economie en Management

Locatie: Arnhem

Na twintig jaar werd het tijd het faculteitsgebouw Economie en Management op de Arnhemse HAN-campus aan te passen aan de eisen van deze tijd. De grootschalige renovatie betrof o.a. ingrijpende bouwkundige- en intallatietechnische aanpassingen en herinrichting van diverse verdiepingen in het gebouw.

Renovatie en uitbreiding Alkwin Kollege

Renovatie en uitbreiding Alkwin Kollege

Locatie: Uithoorn

De begane grond van de bestaande bouw was door latere uitbreidingen en wijzigingen dichtgeslibd en donker. Onze ontwerpopgave was de levensduur van het bestaande gebouw te verlengen door de renovatie en herinrichting zodat de begane grond ruim, licht, open en transparant wordt. Door het herschikken en wijzigen van ruimtes zijn functies geclusterd en wordt de beschikbare ruimte in het gebouw optimaal benut.

Diverse interne verbouwingen HAN

Diverse interne verbouwingen HAN

Locatie: Nijmegen en Arnhem

Er zijn voor diverse gebouwen van de HAN interne verbouwingen gerealiseerd, in totaal zo'n 15.000 m2 over beide campussen (Nijmegen en Arnhem). Uitgangspunt was een betere leer-werkomgeving te creëren die voldoet aan de nieuwe eisen op het gebied van onderwijs geven. De bestaande gebouwen hadden zeer gesloten en 'hokkerige' plattegronden. I.s.m. bureau Hubbers heeft LIAG het interieurontwerp opgesteld volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Er zijn verschillende werkplekken gecreëerd zoals o

Faculteit Economie en Management

Faculteit Economie en Management

Locatie: Nijmegen

De bestaande faculteiten op de HAN-campus in Nijmegen groeiden uit hun huisvesting en uitbreiding op korte termijn was van groot belang om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar goede onderwijsruimten. Het accent ligt hierbij op een open onderwijsgebouw waarin veel interactie is tussen de gebruikers.

Rijn IJssel

Rijn IJssel

Locatie: Arnhem

LIAG heeft voor Rijn IJssel in Arnhem een nieuw transparant gebouw gerealiseerd met een open karakter dat een veilige en prettige onderwijsomgeving biedt aan de studenten en medewerkers. Het is een flexibel gebouw dat aansluit bij de huidige en toekomstige onderwijsbehoeften.

ROC Mondriaan Laak II

ROC Mondriaan Laak II

Locatie: ROC Mondriaan Laak II

Het nieuwe gebouw is gesitueerd op een smalle kavel, ingeklemd tussen de drukke spoorlijn bij Station Den Haag HS en de Waldorpstraat. De ligging nabij het OV knooppunt is strategisch zeer goed gekozen: de onderwijscampus die hier ontstaat, samen met de Haagse Hogeschool, de studenten en starterswoningen van DUWO en het hierbij horende sociale leven, is direct verbonden met alle soorten van (openbaar) vervoer en ligt midden in de stad.

Niekée, Facilitair Centrum VMBO

Niekée, Facilitair Centrum VMBO

Locatie: Roermond

Dynamische leerwereld: Niekée komt voort uit een fusie van een drietal VMBO locaties in Roermond. Men wilde een facilitair centrum waar de leerling centraal staat en waar iedere leerling zijn of haar mogelijkheden optimaal tot ontwikkeling komen.

Keizer Karel College

Keizer Karel College

Locatie: Amstelveen

Het bestaande gebouw is een keurig strak opgezette schoolgebouw van twee lagen hoog met een aantal binnenhoven (patio’s). Door enkele verbouwingen en uitbreidingen was het een school geworden met een ingewikkeld gangenstelsel, doodlopende hoekjes en ongebruikte binnentuinen. Opvallend was dat er twee ingangen waren met daartussen een patio. Aangezien er niet meer voldoende ruimte was moest de school uitbreiden.

Jiuhua Road Kindergarten

Jiuhua Road Kindergarten

Locatie: Shanghai China

De vraag: ‘hoe maak je een creatieve en dynamische plek die de ontwikkeling van kinderen op de beste manier ondersteunt’ is een essentiële taak en ook de belangrijkste bron van inspiratie voor onze ontwerpers geweest. Ons ontwerpvoorstel is het creëren van een nieuw soort kleuterschool, waar kinderen gemakkelijk kunnen leren om te communiceren met andere kinderen, de leraren en hun omgeving.

Onderwijsgebouw Hogeschool Bochum

Onderwijsgebouw Hogeschool Bochum

Locatie: Bochum, Duitsland

De in 2011 gerestaureerde Blue Box is een voormalig tijdelijk cafetaria uit de jaren zestig en levert de ruimtelijke envelop voor de afdeling Architectuur van de Universiteit van Bochum. Op de bestaande parkeerplaats naast de Blue Box komt het nieuwe onderwijsgebouw van de faculteiten Bouwkunde en Civiele Techniek. In een besloten prijsvraag werden in totaal 24 ontwerpen ingediend voor dit nieuwe onderwijsgebouw.

UNIVERcITY

UNIVERcITY

Locatie: Bahir Dar, Ethiopië

Masterplan UNIVERcITY is ontworpen door DASUDA en INLabs design, in samenwerking met LIAG.  Het principe van ons ontwerp is ‘de integratie van universiteit en stad’. De toekomstige campus is de stad zelf. Wetenschap, talent en welvaart bloeien in een stad waar men met elkaar communiceert, deelt en concurreert. Bedrijven over de hele wereld zijn op zoek naar zo’n klimaat. Hierdoor is een grote campus bij voorkeur niet alleen een aparte verzameling faciliteiten, maar een open plek met een extraver

LEX Learning Exchange Group

LEX Learning Exchange Group

Locatie: Midden-Oosten

Learning Exchange Group (LEX) is een groep van deskundigen op het gebied van onderwijshuisvesting. De expertise van de groep varieert van onderwijsconcepten tot architectonisch ontwerp en van bouw tot onderwijsmanagement.