achtertuin van de Leister Igge met dubbel met dakpannen belegd dak en grote ramen die doorgang geven naar de klaslokalen

eerste ‘School vol Energie’ renovatie

IKC De Leister Igge

Door anders te financieren en goed samen te werken kunnen oude scholen succesvol worden gerenoveerd. Dat heeft IKC De Leister Igge in Opeinde bewezen. In een traditionele setting zou er alleen budget zijn geweest voor achterstallig onderhoud. Nu staat er een compleet gerenoveerde Nul-op-de-Meter-school, die klaar is voor de toekomst.

Fotografie: Mart Stevens

Functie:
Basisonderwijs, peuterspelen, buitenschoolse opvang

Opdrachtgever:
Gemeente Smallingerland

Locatie:
Opeinde (gemeente Smallingerland)

De Leister Igge in Opeinde is de eerste ‘School vol Energie’ renovatie. De verbouwing, van basisschool tot fris, aardgasvrij, Nul-op-de-Meter IKC, is in zes weken tijd gerealiseerd. De Leister Igge is hiermee het eerste integraal kindcentrum (IKC) in Nederland met Nul-op-de-Meter in een bestaand gebouw. Consortium Grenovation, bestaande uit Meerbouw Rotterdam, DAIV Groep en LIAG, tekende voor het ontwerp en de uitvoering.

Door de vele uitbreidingen in het verleden was er een onoverzichtelijke structuur met vele hoekjes en nissen ontstaan. Het creëren van overzicht en sociale controle was daarom één van de eerste aspecten die zijn aangepakt. Het noodlokaal is afgebroken en nieuwe bouwdelen zijn zo toegevoegd dat het gebouw compacter werd. De symmetrie is teruggebracht in het gebouw waardoor de achterzijde veel eenduidiger is geworden. Deze ingrepen zorgden er tevens voor dat er meer buitenruimte overbleef voor het spelen.

Het IKC heeft een leeftijdsgebonden opbouw gekregen, waardoor het voor leerlingen gemakkelijk is om alvast bij de volgende groep te kijken. De nieuwe structuur voorziet ook in nieuwe typen ruimten, zoals de leerpleinen en het speellokaal. De mogelijke koppeling van deze ruimten en de gangzone maakt nieuwe onderwijsvormen en bijvoorbeeld voorstellingen mogelijk. De multifunctionele nieuwe trap, die ook als tribune/speelelement en opbergruimte fungeert, speelt hierbij een cruciale rol.

Nul op de Meter

De Leister Igge wekt op jaarbasis net zoveel energie op als dat het gebruikt. Een systeem met zonnepanelen, lokale luchtbehandelings-units per ruimte (voor verwarmen en koelen), verbeterde isolatie, nieuwe kozijnen voorzien van HR+++ glas en LED-verlichting dragen hieraan bij.

De jury is zeer te spreken over de integraliteit van De Leister Igge. Innovatief is de financiering in samenwerking met de andere ambities: comfortabel, energiezuinig, frisse scholen. De Leister Igge is het eerste gerenoveerde nul-op-de-meter schoolgebouw. Nederland heeft momenteel een slechte voorraad schoolgebouwen. Dit project laat zien dat het ook anders kan en is daarbij een voorbeeld voor heel Nederland.
Uit het juryrapport Gouden Kikker 2019 Duurzaam Bouwen Award

School vol Energie 

De gemeente en het schoolbestuur van PCBO Smallingerland werkten met Platform 31 samen in het tweejarig innovatieprogramma School vol Energie, van de ministeries van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). In het kader van dit programma, bedoeld om slimme oplossingen voor schoolrenovaties te onderzoeken en aan te jagen, selecteerde Platform 31 vijf pilotprojecten. Het project in Opeinde is één van die pilots.

Partners:
Meerbouw Rotterdam, DAIV Groep (samen met LIAG: consortium Grenovation)

Gerelateerde projecten

Dit vind je misschien ook interessant

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op