groot belichtend dakraam met grote oranje tribune trap en lopende en zittende kinderen in het Eduwiek College in Hoogeveen

fysieke grenzen verdwijnen

Eduwiek

Eduwiek biedt ieder kind een passende plek voor onderwijs, zorg en begeleiding. Een uniek onderwijsconcept dat wij vertaalden naar een fris en robuust gebouw met een zachte uitstraling. De nieuwe school biedt plaats aan alle leerlingen van het praktijkonderwijs en VMBO (inclusief Groen onderwijs) van het Roelof van Echten College, RENN4, de jongeren van het naastgelegen woonzorgcentrum van Ambiq en Onderwijscentrum De Twijn.

Fotografie: Ben Vulkers

Functie:
Onderwijsgebouw voor praktijkonderwijs, VMBO en speciaal onderwijs: kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Opdrachtgever:
Roelof van Echten College

Locatie:
Hoogeveen

buitenkant van Eduwiek College in Hoogeveen met fietsenstalling en drie verdiepingen

Samen waar het kan, apart als het moet

De nieuwbouw biedt onderdak aan verschillende onderwijsvormen en leerlingen, maar de scholen werken volgens één onderwijsconcept. ‘Samen waar het kan, apart als het moet’ is het motto van de school en dit is ook het uitgangspunt voor het ontwerp voor het gebouw. Iedere school heeft een eigen plek in het gebouw, maar alle drie de scholen maken gebruik van elkaars kennis en faciliteiten. Regulier en speciaal onderwijs delen hun kennis en expertise. Op deze manier heeft iedere leerling toegang tot het totale aanbod aan onderwijs en begeleiding.

Het gebouw heeft een natuurlijk gelobde vorm met afgeronde hoeken die het gebouw een zachte uitstraling geven. Iedere onderwijsvorm heeft een eigen plek in het gebouw en de drie vleugels zorgen voor een natuurlijke zonering. In de uiteinden zijn de eigen ruimten van de uitzonderlijke scholen gesitueerd die privacy en rust vragen en de meer kwetsbare leerlingen geborgenheid bieden. Centraal in de school bevinden zich de gedeelde faciliteiten zoals de aula, een professionele grootkeuken, de gymzalen en diverse praktijklokalen. Zo vinden leerlingen kleinschaligheid als ze dat nodig hebben, maar ook combinaties van onderwijs als hun talent daarom vraagt. Geen drempels meer, maar uitdagend onderwijs voor ieder kind.

Met de realisatie van Eduwiek is een droom uitgekomen. In Eduwiek kunnen we nog beter het beste uit iedere leerling halen. De fysieke grenzen tussen de scholen zijn verdwenen. We zijn eindelijk echt samen!
Sandra van der Meulen – teamleider RENN4 De Atlas

Centraal in het gebouw bevindt zich het Expertisecentrum waar alle kennis op het gebied van onderwijs en zorg gebundeld wordt. Docenten van het speciaal en reguliere onderwijs wisselen ervaringen en methoden uit en leren van elkaar om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te ondersteunen.

Zonering en oriëntatie worden ondersteund door verschillende kleuren per bouwdeel en variatie in openheid en transparantie. De kleuren zijn zorgvuldig afgestemd op de doelgroepen en het gedrag van de leerlingen. Ieder bouwdeel heeft een centrale vide die zorgt voor doorzicht en daglicht tot diep in het gebouw. Hier is ook ruimte voor verschillende soorten open werkplekken.

Wij geloven in onze leerlingen, dat willen we met ons gebouw laten zien. Het nieuwe schoolgebouw biedt ons de mogelijkheid om leerlingen een frisse en moderne leeromgeving te bieden die toont hoe uitdagend het VMBO kan zijn.
Jan Albert Kreuze – clusterleider VMBO RvEC

De entrees zijn gepositioneerd in de oksels van het gebouw en geven direct toegang tot de aula in het centrale gebied. Het hart van het gebouw heeft een eigen kleurstelling en dient als multifunctionele ontmoetingsruimte voor iedereen. De brede trap in de aula verbindt de verdiepingen met elkaar en is ook te gebruiken als tribunetrap bij schoolevenementen.

Gerelateerde projecten

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op