box vol verrassingen

Basisschool De Regenboog, Nieuwendijk

Het eenlaagse gebouw oogt als een eenvoudige schoenendoos. Schijn bedriegt. Eenmaal binnen gaat een nieuwe wereld open. Het is een omgeving, waar kinderen avonturen beleven en leren ontdekken. De inrichting van het gebouw is kindgericht, net als de visie van CBS De Regenboog. Hoe ontwerp je zo’n rijke leeromgeving, waarin de talenten van leerlingen optimaal tot bloei komen? We hebben gekeken door de ogen van het kind en ontworpen vanuit het perspectief van een leerkracht.

Fotografie: Rufus de Vries

Opdrachtgever:
CBS De Regenboog & Gemeente Altena

Locatie:
Nieuwendijk

Jaar:
2022

Status:
in gebruik

Nieuwe belevingswereld
Het interieur van CBS De Regenboog sluit optimaal aan bij de belevingswereld van het kind: Concave en convexe binnenwanden voeren hier de boventoon. Het zorgt voor ruimtelijke continuïteit. Zo’n vloeiende beweging maakt de ruimte interessant. Het creëert namelijk vanbinnen zowel de benodigde geborgenheid als de welkome dynamiek. En, het biedt de kinderen continu een nieuw zicht op hun omgeving én de buitenwereld. Dit prikkelt hun creativiteit en bevordert hun ontwikkeling.

“Het gaat om het bouwen van een warm nest voor de kinderen. Het fungeert immers als groeiplaats, waar de kinderen zich veilig voelen en vanwaar ze uitvliegen. De ronde vorm zetten we daarbij bewust in. Het maakt de overgang tussen ruimten vloeiend en geleidelijk. Het heeft bovendien een positieve invloed op ieders welbevinden.”
Nina Korolija, LIAG architecten en bouwadviseurs

Open van karakter
In welke omgeving kunnen de leerkrachten het beste hun kennis overdragen aan de leerlingen? In een gebouw, dat open van karakter is en zeer flexibel in te delen is. Zo is het door de inzet van glazen schuifwanden mogelijk om de verschillende onderwijsruimten te splitsen of te verbinden. Het geeft leerkrachten veel vrijheid in het gebruik van de ruimte en het helpt hen onderwijs op maat te geven. Er ontstaat immers een open leerlandschap, die elke manier van leren faciliteert.

“We hebben een transparant gebouw ontworpen. Dit helpt om goed overzicht te houden en creëert een licht interieur. Verder hebben we de beschikbare oppervlakte optimaal benut. De bruto netto-verhouding is extreem gunstig. Zo ontstaat vanbinnen maximaal ruimte voor onderwijs, om te spelen of te bewegen.”
Thomas Bögl, LIAG architecten en bouwadviseurs

Middenin de samenleving
CBS de Regenboog staat middenin de gemeenschap. Letterlijk én figuurlijk. Kijkend naar het grotere geheel: De energieneutrale nieuwbouw is verbonden met naastgelegen dorpshuis, bibliotheek en sportzaal. Diverse, belangrijke maatschappelijke functies zijn nu dus verenigd onder één dak. Van de twee laatste faciliteiten maakt de school zelfs veelvuldig gebruik. En, kijkend in detail: De schuin geplaatste kolommen die het overstek ondersteunen, die lijken op wuivend riet. Dit is een verwijzing naar het landschap en de historie: Nieuwendijk was immers vanouds een dorp van rietsnijders.

“Over de indeling van het gebouw is heel goed nagedacht. Binnen het team is vooraf gesproken over hoe en wat kinderen leren, en over welke onderwijsmethode daarbij past. Naast diverse lesruimten, zijn hier ook een (kinder)keuken, creatief atelier en speellokaal te vinden. De opzet ondersteunt onze visie en de ontwikkeling van het kind.”
Arnold van Ooijen, CBS De Regenboog

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op