derde onderwijsgebouw WUR

derde onderwijsgebouw WUR

Locatie: Wageningen

Wageningen University & Research (WUR) is op zoek naar aanvullende faciliteiten om het groeiende aantal studenten ideale onderwijsvoorzieningen aan te kunnen bieden. Dit heeft geresulteerd in een besluit voor het ontwerp van een derde onderwijsgebouw op de Wageningen campus. Wageningen University vraagt om een volledig duurzaam en multifunctioneel onderwijsfaciliteit.

Windesheim Zwolle

Windesheim Zwolle

Locatie: Zwolle

Windesheim is met 22.000 studenten één van de grotere HBO instellingen van Nederland met locaties in o.a. Zwolle en Almere. Voor de locatie in Zwolle renoveert LIAG twee van de gebouwen. De gebouwen B en C, centraal op de campus gelegen, voldoen namelijk niet meer aan de huidige eisen ten aanzien van duurzaamheid, klimaatbeheersing, comfort en beleving. Windesheim streeft circulariteit na. LIAG heeft daarom een gevelprincipe ontwikkeld met modulaire elementen, dat invulling geeft aan dat streven

Tapijn Maastricht

Tapijn Maastricht

Locatie: Maastricht

De Tapijnkazerne is sinds 1 oktober 2013 officieel in eigendom van de Universiteit Maastricht (UM), de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht. De universiteit en provincie zijn (gezamenlijk) eigenaar van de gebouwen, de gemeente van de onbebouwde ruimte.

VMBO Boerhavelaan

VMBO Boerhavelaan

Locatie: Leiden

De middelbare school VMBO Boerhaavelaan is gelegen in het Houtkwartier, in Leiden. Het betreft een voor Nederland unieke samenwerking van speciaal en regulier voortgezet onderwijs in een gebouw. In deze nieuwe school leren en werken straks de leerlingen van de VMBO-afdelingen van het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum én het speciaal VMBO-onderwijs van de mytylschool De Thermiek samen.

De Leister Igge

De Leister Igge

Locatie: Opeinde

De Leister Igge in Opeinde is de eerste ‘School vol Energie’ renovatie. De verbouwing, van basisschool tot frisse, aardgasvrije, Nul-op-de-Meter IKC, is in zes weken tijd gerealiseerd. De Leister Igge is hiermee het eerste Integraal Kind Centrum (IKC) in Nederland met Nul-op-de-Meter in een bestaand gebouw. Consortium Grenovation, bestaande uit Meerbouw Rotterdam, LIAG en DAIV Groep, tekenden voor het ontwerp en de uitvoering.

Kindcentrum BuitenRijck

Kindcentrum BuitenRijck

Locatie: Rijswijk

In samenwerking met SMT Bouw & Vastgoed heeft LIAG het ontwerp voor de nieuwbouw van kindcentrum BuitenRijck in Rijswijk (ZH) ontworpen. In opdracht van gemeente Rijswijk is dit project in een Design & Build overeenkomst (UAV-Gc) uitgevoerd. Het duurzame ontwerp heeft de naam "Woonkamer van Sion" meegekregen.

Integraal Kindcentrum (IKC) De Toverberg

Integraal Kindcentrum (IKC) De Toverberg

Locatie: Zoetermeer

Het IKC biedt ruimte voor primair onderwijs inclusief faciliteiten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. De nieuwbouw is in nauwe samenwerking met de gebruikers door LIAG ontworpen vanuit een vernieuwde visie op het basisonderwijs (TOM onderwijs). Het IKC biedt onderdak aan basisschool ’t Schrijverke, Kinderopvang De Drie Ballonnen en het Meerpunt, centrum voor jeugd en gezin.

Frits Philips lyceum-mavo

Frits Philips lyceum-mavo

Locatie: Eindhoven

Eindhoven heeft een nieuwe school: het Frits Philips lyceum-mavo. LIAG heeft in nauwe samenwerking met de gebruikers het ontwerp gemaakt waarin de ontwikkeling van de leerlingen centraal staat.

Rivers International School Arnhem

Rivers International School Arnhem

Locatie: Arnhem

De Rivers International School Arnhem biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Het gebouw huisvest een basisschool (primary), een middelbare school (secondary) en kinderdagopvang (nursery). De nieuwbouw is gerealiseerd op een prominente plek in de Arnhemse groeiwijk Schuytgraaf.

Eduwiek

Eduwiek

Locatie: Hoogeveen

Eduwiek biedt ieder kind een passende plek voor onderwijs, zorg en begeleiding. Een uniek onderwijsconcept dat LIAG heeft vertaald in een fris en robuust gebouw met een zachte uitstraling. De nieuwe school biedt plaats aan alle leerlingen van het praktijkonderwijs en vmbo (incl. Groen onderwijs) van het Roelof van Echten College, RENN4, de jongeren van het naastgelegen woonzorgcentrum van Ambiq en Onderwijscentrum De Twijn.

Renovatie OBS De Plataan

Renovatie OBS De Plataan

Locatie: Pernis

De Plataan is een openbare basisschool in het dorp Pernis. De Plataan verzorgt onderwijs aan kinderen vanaf 4 jaar. Het schoolgebouw is gedateerd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. LIAG heeft een ontwerp gemaakt dat weer zorgt voor een fijne leer- en leefomgeving die voldoet aan de hedendaagse eisen op het gebied van onderwijs. Na de renovatie dient het gebouw te voldoen aan Frisse Scholen klasse B moet het gebouw weer 20 jaar mee kunnen.

I/O-gebouw Faculteit Educatie

I/O-gebouw Faculteit Educatie

Locatie: Nijmegen

De Solar City Nijmegen is een bijzonder en duurzaam gebouw rijker. Het I/O-gebouw is het nieuwe onderkomen van de Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). I/O is bij oplevering het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland.

Lyceum Schravenlant

Lyceum Schravenlant

Locatie: Schiedam

Lyceum Schravenlant is het eerste schoolgebouw van Nederland dat volledig in de filosofie van Cradle to Cradle (C2C) is gerealiseerd. Zowel de school als de gemeente hadden zeer hoge ambities met betrekking tot duurzaamheid. Op allerlei manieren is gekeken hoe deze school in zijn geheel zo duurzaam mogelijk kan zijn. Het ‘levensduurdenken’ was hierbij uitgangspunt waarbij de focus ligt op de totale bouw en gebruiksperiode, om duurzame oplossingen haalbaar te maken.

CSG Het Streek

CSG Het Streek

Locatie: Ede

CSG Het Streek in Ede is een brede christelijke scholengemeenschap. Aan de Zandlaan in Ede is een nieuwe school met sporthal gebouwd om het grote aantal leerlingen goed te kunnen huisvesten. Er wordt lesgegeven voor vmbo, mavo, praktijkonderwijs en vakcollege techniek. Het gebouw is ontworpen op frisse scholen klasse B niveau.

IJburg College

IJburg College

Locatie: Amsterdam

IJburg, nieuwe stad op een nieuw eiland, nieuw begin. Voor het IJburg College de kans om in de nieuwe huisvesting het onderwijs optimaal vorm te geven met als missie ‘leerlingen zoveel mogelijk laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen’. De school ziet zichzelf als leergemeenschap, met een belangrijke link naar de directe omgeving.

Liemers College

Liemers College

Locatie: Zevenaar

De nieuwbouw van het Liemers College te Zevenaar is gerealiseerd in de nieuwe wijk Zevenpoort. De nieuwbouw biedt onderdak aan circa 650 vmbo leerlingen en heeft tevens een sportvoorziening.

MFA Noord

MFA Noord

Locatie: Veldhoven

Vijf verschillende gebruikers, waaronder een basisschool en een school voor speciaal onderwijs onder één dak halen hun meerwaarde aan een overmaat van ruimte en faciliteiten die gezamenlijk worden gebruikt.

Montessori Kindcentrum de Amstel

Montessori Kindcentrum de Amstel

Locatie: Amsterdam

Vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel is een ontwerp gemaakt dat alle gebruikers maximaal in hun functioneren ondersteunt en een positieve invloed heeft op het welzijn van alle gebruikers. In samenspraak met de gebruikers is een gebouw gerealiseerd waarin alle wensen en eisen die het moderne onderwijs vraagt zijn meegenomen.

Campus Den Haag Universiteit Leiden

Campus Den Haag Universiteit Leiden

Locatie: Den Haag

Samen met Universiteit Leiden heeft LIAG een plan ontwikkeld voor de nieuwe vestiging in de binnenstad van Den Haag op een complexe en krappe bouwlocatie. Drie panden zijn samengetrokken tot één gebouw. Van de oorspronkelijke panden is een gedeelte gesloopt. De historische gevels van 1 pand zijn behouden en gerestaureerd.

Renovatie Faculteitsgebouw Economie en Management

Renovatie Faculteitsgebouw Economie en Management

Locatie: Arnhem

Na twintig jaar werd het tijd het faculteitsgebouw Economie en Management op de Arnhemse HAN-campus aan te passen aan de eisen van deze tijd. De grootschalige renovatie betrof o.a. ingrijpende bouwkundige- en intallatietechnische aanpassingen en herinrichting van diverse verdiepingen in het gebouw.

Renovatie en uitbreiding Alkwin Kollege

Renovatie en uitbreiding Alkwin Kollege

Locatie: Uithoorn

De begane grond van de bestaande bouw was door latere uitbreidingen en wijzigingen dichtgeslibd en donker. Onze ontwerpopgave was de levensduur van het bestaande gebouw te verlengen door de renovatie en herinrichting zodat de begane grond ruim, licht, open en transparant wordt. Door het herschikken en wijzigen van ruimtes zijn functies geclusterd en wordt de beschikbare ruimte in het gebouw optimaal benut.

Diverse interne verbouwingen HAN

Diverse interne verbouwingen HAN

Locatie: Nijmegen en Arnhem

Er zijn voor diverse gebouwen van de HAN interne verbouwingen gerealiseerd, in totaal zo'n 15.000 m2 over beide campussen (Nijmegen en Arnhem). Uitgangspunt was een betere leer-werkomgeving te creëren die voldoet aan de nieuwe eisen op het gebied van onderwijs geven. De bestaande gebouwen hadden zeer gesloten en 'hokkerige' plattegronden. I.s.m. bureau Hubbers heeft LIAG het interieurontwerp opgesteld volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Er zijn verschillende werkplekken gecreëerd zoals o

Faculteit Economie en Management

Faculteit Economie en Management

Locatie: Nijmegen

De bestaande faculteiten op de HAN-campus in Nijmegen groeiden uit hun huisvesting en uitbreiding op korte termijn was van groot belang om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar goede onderwijsruimten. Het accent ligt hierbij op een open onderwijsgebouw waarin veel interactie is tussen de gebruikers.

Rijn IJssel

Rijn IJssel

Locatie: Arnhem

LIAG heeft voor Rijn IJssel in Arnhem een nieuw transparant gebouw gerealiseerd met een open karakter dat een veilige en prettige onderwijsomgeving biedt aan de studenten en medewerkers. Het is een flexibel gebouw dat aansluit bij de huidige en toekomstige onderwijsbehoeften.

ROC Mondriaan Laak II

ROC Mondriaan Laak II

Locatie: ROC Mondriaan Laak II

Het nieuwe gebouw is gesitueerd op een smalle kavel, ingeklemd tussen de drukke spoorlijn bij Station Den Haag HS en de Waldorpstraat. De ligging nabij het OV knooppunt is strategisch zeer goed gekozen: de onderwijscampus die hier ontstaat, samen met de Haagse Hogeschool, de studenten en starterswoningen van DUWO en het hierbij horende sociale leven, is direct verbonden met alle soorten van (openbaar) vervoer en ligt midden in de stad.

Niekée, Facilitair Centrum VMBO

Niekée, Facilitair Centrum VMBO

Locatie: Roermond

Dynamische leerwereld: Niekée komt voort uit een fusie van een drietal VMBO locaties in Roermond. Men wilde een facilitair centrum waar de leerling centraal staat en waar iedere leerling zijn of haar mogelijkheden optimaal tot ontwikkeling komen.

Keizer Karel College

Keizer Karel College

Locatie: Amstelveen

Het bestaande gebouw is een keurig strak opgezette schoolgebouw van twee lagen hoog met een aantal binnenhoven (patio’s). Door enkele verbouwingen en uitbreidingen was het een school geworden met een ingewikkeld gangenstelsel, doodlopende hoekjes en ongebruikte binnentuinen. Opvallend was dat er twee ingangen waren met daartussen een patio. Aangezien er niet meer voldoende ruimte was moest de school uitbreiden.

Jiuhua Road Kindergarten

Jiuhua Road Kindergarten

Locatie: Shanghai China

De vraag: ‘hoe maak je een creatieve en dynamische plek die de ontwikkeling van kinderen op de beste manier ondersteunt’ is een essentiële taak en ook de belangrijkste bron van inspiratie voor onze ontwerpers geweest. Ons ontwerpvoorstel is het creëren van een nieuw soort kleuterschool, waar kinderen gemakkelijk kunnen leren om te communiceren met andere kinderen, de leraren en hun omgeving.

Onderwijsgebouw Hogeschool Bochum

Onderwijsgebouw Hogeschool Bochum

Locatie: Bochum, Duitsland

De in 2011 gerestaureerde Blue Box is een voormalig tijdelijk cafetaria uit de jaren zestig en levert de ruimtelijke envelop voor de afdeling Architectuur van de Universiteit van Bochum. Op de bestaande parkeerplaats naast de Blue Box komt het nieuwe onderwijsgebouw van de faculteiten Bouwkunde en Civiele Techniek. In een besloten prijsvraag werden in totaal 24 ontwerpen ingediend voor dit nieuwe onderwijsgebouw.

UNIVERcITY

UNIVERcITY

Locatie: Bahir Dar, Ethiopië

Masterplan UNIVERcITY is ontworpen door DASUDA en INLabs design, in samenwerking met LIAG.  Het principe van ons ontwerp is ‘de integratie van universiteit en stad’. De toekomstige campus is de stad zelf. Wetenschap, talent en welvaart bloeien in een stad waar men met elkaar communiceert, deelt en concurreert. Bedrijven over de hele wereld zijn op zoek naar zo’n klimaat. Hierdoor is een grote campus bij voorkeur niet alleen een aparte verzameling faciliteiten, maar een open plek met een extraver

LEX Learning Exchange Group

LEX Learning Exchange Group

Locatie: Midden-Oosten

Learning Exchange Group (LEX) is een groep van deskundigen op het gebied van onderwijshuisvesting. De expertise van de groep varieert van onderwijsconcepten tot architectonisch ontwerp en van bouw tot onderwijsmanagement.

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Locatie: Utrecht

In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wordt de expertise op het gebied van zorg en research op het allerhoogste niveau gebundeld. Het Prinses Máxima Centrum is uniek in zijn aard en met een oppervlakte van 45.000 m2 is het daarmee het grootste kinderoncologische centrum in Europa. Het centrum neemt een bijzondere positie in binnen en buiten Europa.

Verbindingsbrug Prinses Máxima Centrum en WKZ

Verbindingsbrug Prinses Máxima Centrum en WKZ

Locatie: Utrecht

De verbindingsbrug meandert tussen de tweede verdieping van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De verbindingsbrug fungeert niet alleen als een schakel tussen de operatiekamers in het ziekenhuis en de zorgafdelingen in het kinderoncologisch centrum, maar maakt ook buizenpost tussen de laboratoria van beide instellingen mogelijk. Zo kunnen zij goed gebruikmaken van elkaars faciliteiten.

Uitbreiding keuken Sibusiso

Uitbreiding keuken Sibusiso

Locatie: Tanzania

LIAG steunt al jaren Stichting Sibusiso. Deze stichting helpt verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania om een beter zelfstandig bestaan op te bouwen. Kinderen verblijven vaak meerdere keren 3 maanden in het centrum in Tanzania dat ligt in de buurt van Arusha, gelegen tussen de koffieplanten aan de voet van Mount Meru.

Zorgcentrum De Wetering

Zorgcentrum De Wetering

Locatie: Vlaardingen

De Argos Zorggroep wil een nieuw zorgcentrum realiseren in de wijk Westwijk te Vlaardingen. Op een markante plek aan de rand van het centrum van Westwijk zal de nieuwbouw van Zorgcentrum de Wetering gerealiseerd worden. Het nieuwe zorgcentrum zal beter zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners.

Zondagswandeling

Zondagswandeling

In 2004 hebben wij meegedaan aan een ideeënprijsvraag 'Humane zorg in een gesloten setting' uitgeschreven door College Bouw zorginstellingen. De titel van onze inzending was: 'Zondagswandeling'. De eindeloze zondag wordt omgezet in een zondagswandeling: eindeloos wandelen of dwalen door het hele gebouw, zonder dat dit de dagelijkse gang van zaken belemmert en zonder geformaliseerde beperkingen in bewegingsvrijheid. Langs de route liggen aaneengeschakeld diverse ruimten en functies.

Sportaccommodatie SportQube

Sportaccommodatie SportQube

Locatie: Nijmegen

Gemeente Nijmegen heeft besloten een breedte- en topsportaccommodatie voor o.a. turnen en judo te realiseren genaamd ‘SportQube'. Na een D&B aanbestedingsprocedure is de bouw van de sportfaciliteit definitief gegund aan Mertens Bouwbedrijf. LIAG is verantwoordelijk voor het architectonisch- en bouwkundig ontwerp dat in samenwerking met opdrachtgever en gebruikers gerealiseerd wordt.

Sportaccommodatie Loevenhoutsedijk

Sportaccommodatie Loevenhoutsedijk

Locatie: Utrecht

Op sportpark Loevenhoutsedijk in Overvecht Utrecht staat een nieuwe sportaccommodatie. Met de nieuwe sporthal wil de gemeente Utrecht meer ruimte voor bewegingsonderwijs, georganiseerde sporten en buurtactiviteiten creëren. De sporthal wordt overdag gebruikt door leerlingen van het nabijgelegen Trajectum College. Daarnaast maakt korfbalvereniging Synergo gebruik van de nieuwe sportvoorziening. Zij hebben ook een kantine in het complex.

Sportvoorzieningsgebouw München

Sportvoorzieningsgebouw München

Locatie: München, Duitsland

LIAG ontwerpt een nieuw sportvoorzieningsgebouw voor het grootste stedelijke sportcluster in de wijk Hasenbergl in München. De gemeente wil een nieuw gezicht geven aan het gebied met een aantrekkelijk gebouw. Samen met de opwaardering van twee van de zes voetbalvelden met kunstgras zal het gebruiksgemak worden vergroot.

Sportaccommodatie Reijerpark

Sportaccommodatie Reijerpark

Locatie: Ridderkerk

In samenwerking met aannemersbedrijf P. Van Leeuwen heeft LIAG de Sportaccommodatie Reijerpark in Ridderkerk ontworpen en gerealiseerd (Design & Construct). De accommodatie bestaat uit een multifunctionele sporthal voor de gemeente Ridderkerk en een clubaccommodatie voor KCR, de Korfbalcombinatie Ridderkerk. Ook faciliteert de sporthal diverse onderwijs- en sportverenigingen. De sportaccommodatie heeft een doelmatig en tijdloos karakter. Functionaliteit in gebruik, toekomstbestendigheid en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s in het ontwerp. De accommodatie kent een dynamisch gebruik doo…

Uitbreiding Stadion Woudestein

Uitbreiding Stadion Woudestein

Locatie: Rotterdam

Tijdens de zomerstop 2016 zijn twee hoeken van Stadion Woudestein dichtgebouwd. SBV Excelsior leefde al geruime tijd met de ambitie om haar stadion uit te breiden. LIAG heeft hiervoor een ontwerp gemaakt waarbij er o.a. 700 extra plaatsen gerealiseerd konden worden.

Sporthal Munnikenheide College Etten-Leur

Sporthal Munnikenheide College Etten-Leur

Locatie: Etten-Leur

Voor de Design & Build aanbesteding nieuwbouw NOC*NSF Sporthal Trivium te Etten-Leur heeft Mertens Bouwbedrijf de beste aanbieding gedaan. Dit project is op een innovatieve wijze aanbesteed, waarbij er naast de prijs ook gekeken werd naar de door het bouwteam ontworpen sporthal op basis van een door de opdrachtgever opgegeven programma van eisen.

Active Health Center Leidschenveen

Active Health Center Leidschenveen

Locatie: Den Haag

Active Health Center Leidschenveen maakt onderdeel uit van het Voorzieningencluster E1 met o.a. een school, een kinderdagverblijf en een sporthal. In dit sportgezondheidcentrum kun je naast fitness ook terecht voor andere sportactiviteiten. Daarnaast is er ruimte voor leisure met zwembad en sauna.

Sportcomplex Strijp

Sportcomplex Strijp

Locatie: Eindhoven

De komst van het nieuwe sportcomplex zorgt voor een duurzame kwaliteitsimpuls aan de wijk Strijp. Door de aantrekkelijke verschijningsvorm mede door de veelkleurigheid en speelsheid is het een onderscheidend en uitnodigend gebouw geworden. De sportaccommodatie is geïntegreerd in het terrein door het deels ‘in te pakken’ in een groene – aaibare – heuvel. Het krijgt hierdoor een menselijke schaal met een hoge aaibaarheidsfactor.

Sporthal Liemers College

Sporthal Liemers College

Locatie: Zevenaar

De nieuwbouw van het Liemers College te Zevenaar is gerealiseerd in de nieuwe wijk Zevenpoort. In het schoolgebouw bevindt zich een grote sportvoorziening met uitzicht over de sportvelden.

Sporthal Leidschenveen

Sporthal Leidschenveen

Locatie: Den Haag

Sporthal Leidschenveen maakt onderdeel uit van het Voorzieningencluster E1 met o.a. een school, een kinderdagverblijf en een sportgezondheidscentrum en een zwembad dat ook schoolzwemmen faciliteert. De sporthal wordt verhuurd aan het ‘s Gravendreef College en de diverse sportverenigingen van Den Haag.

Sporthal IJburg

Sporthal IJburg

Locatie: Amsterdam

De Sporthal maakt onderdeel uit van een multifunctioneel gebouw met een school (IJburg College) en 23 woningen bovenop de school. De sportaccommodatie is een hightech en duurzame accommodatie. De 7 meter hoge hal voldoet aan de NOC/NSF eisen. Alle denkbare zaalsporten worden er beoefend. Bovendien bevindt er zich zelfs een heuse klimwand. Grote vouwwanden maken de hal in drie gymzalen opdeelbaar.

Sporthal CSG Het Streek

Sporthal CSG Het Streek

Locatie: Ede

Sporthal Het Streek heeft eenzelfde gevelopbouw als het naastgelegen schoolgebouw van CSG Het Streek. De gevel is uitgewerkt als een gemetselde plint in een zwartbruine steen met daarboven een strook ramen die zorgen voor daglicht in de sporthal. Het bovenste gedeelte van de gevel bestaat uit een in ‘3D’ richtingen gevouwen groene aluminium composiet. Door de strook ramen lijkt de groene gevel te zweven boven de zwartbruine plint.

Sporthal Brasserskade

Sporthal Brasserskade

Locatie: Delft

In samenwerking met Mertens Bouwbedrijf heeft LIAG tijdens een Design & Build aanbesteding een schetsontwerp gemaakt voor een eigen sporthal voor ROC Mondriaan in Delft.

Gymworld

Gymworld

Locatie: Zoetermeer

Gymworld Zoetermeer is een nieuwe, aantrekkelijke gymnastiek-accommodatie die als doel heeft het versterken van de gehele gymnastieksport in Zoetermeer. Het gebouw kan op termijn dé trainings-en wedstrijdlocatie worden voor maar liefst 4.000 Zoetermeerse gymnasten. Het is een hoogstaande nieuwe voorziening voor de breedtesport en voor talentontwikkeling. Er wordt voor het nieuwe gebouw de status van Talent Opleiding Centrum (TOC) verwacht.

Elfstedenhal

Elfstedenhal

Locatie: Leeuwarden

De Elfstedenhal wordt de nieuwe plek in regio Leeuwarden waar een groot deel van het jaar genoten kan worden van ijs. De Elfstedentocht is een bekend begrip, een sterk merk. De Elfstedenhal is zo ontworpen dat dit grootse natuurijsevenement niet alleen de naam geeft maar ook onderdeel wordt van de identiteit van de hal.

Voedingscentrum

Voedingscentrum

Locatie: Den Haag

Het Voedingscentrum is het centrale onafhankelijke orgaan in voedingsvoorlichting in Nederland. De missie van het Voedingscentrum is om consumenten te informeren over en te stimuleren tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze. Het Voedingscentrum zal eind 2017 gaan verhuizen naar een nieuwe locatie in het centrum van Den Haag.

NBD Biblion

NBD Biblion

Locatie: Zoetermeer

NBD Biblion is dé dienstverlenende organisatie voor openbare bibliotheken en scholen in Nederland. Lagere productiekosten, betere samenwerking tussen productie en redactie en het verlagen van de exploitatiekosten waren de belangrijkste redenen voor een nieuwe huisvesting. Er is een zeer duurzaam gebouw gerealiseerd waarin de logistiek van de productie is verbeterd en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening verhoogt.

DGSM Lab

DGSM Lab

Locatie: Ghala Muscat, Oman

Na deelname aan een internationale tender is LIAG de opdracht gegund voor het ontwerp van de nieuwbouw (ca. 6.500 m2) van het DGSM Lab – het nationale onderzoek laboratorium van Oman.

Duurzaam energie opwekkend kunstdepot

Duurzaam energie opwekkend kunstdepot

Locatie: Amersfoort

LIAG heeft tijdens een architectenselectie een ontwerpstudie gepresenteerd voor een nieuw depotgebouw voor zowel de opslag als het beheer en behoud van de collecties behorend tot het Rijksmuseum, Paleis Het Loo, het Nederlands Openluchtmuseum en de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed.

Brandweerkazerne NBHW

Brandweerkazerne NBHW

Locatie: Alkmaar

Het gebouw kenmerkt zicht door een complexe structuur, mede veroorzaakt door noodzakelijke nabijheid van de verblijfsruimten van de brandweerlieden bij de remise in een volume wat moet passen binnen stringente stedenbouwkundige randvoorwaarden. Er is gekozen voor een ontwerp dat vanaf de aansluiting bij het stadskantoor omhoog loopt richting het spoor, tot een hoogte van ongeveer 20 meter.

Veiligheidsbureau Laak

Veiligheidsbureau Laak

Locatie: Den Haag

Het gebouw maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het Laakhaven gebied. Het is een van de eerste gebouwen in het deelgebied Petroleumhaven, binnen een uitdagende stedenbouwkundige setting. Het gebouw raakt aan de ene kant het spoor terwijl het aan de andere zijde grenst aan het Hildebrandpark.  Het gebouw vormt een baken in de herontwikkeling van dit binnenhavengebied in een nieuwe woon-en werkwijk van de Hofstad.

High-tech headquarter tower

High-tech headquarter tower

Locatie: Shenzhen China

Shenzhen is een belangrijke en grote stad in het zuiden van China net over de grens naar Hong Kong aan de monding van de Pearl River Delta. Shenzhen was voor 1970 slechts een klein dorp. Echter door het beleid van 're-form and opening' hebben Chinese en buitenlandse ondernemers en financierders enorm geïnvesteerd in Shenzhen.

De Nieuwe Drie Ranken

De Nieuwe Drie Ranken

Locatie: Apeldoorn

In samenwerking met Van Ouwerkerk Architecten heeft LIAG de pitch gewonnen middels een architectenselectie voor de nieuwbouw van wijkcentrum De Nieuwe Drie Ranken in Apeldoorn. Het wijkcentrum is een multifunctioneel centrum bestaande uit een kerk, een jeugdcentrum, een ouderencentrum, een vergaderplaza en een rouwcentrum.

MVC Transvaal

MVC Transvaal

Locatie: Den Haag

MVC Transvaal is een Multifunctioneel VrijetijdsCentrum van 60.000 m2 in de wijk Transvaal in Den Haag. Het plan voor dit nieuwe gebouw is tot stand gekomen volgens het Medina concept. Het wordt een icoon voor de wijk, een nieuwe impuls van sociaal economische activiteit die groene energie levert aan de omgeving.

Pulchri Studio

Pulchri Studio

Locatie: Den Haag

De sterk veranderende maatschappij stelde nieuwe eisen. Duidelijk was dat Pulchri Studio zich - nog meer dan voorheen - moest openstellen, te beginnen met het gebouw. Het moest ‘opener’ worden, ‘toegankelijker’ en ook ‘commercieel beter te exploiteren’. LIAG maakte een ontwerp voor de grootschalige renovatie van dit Rijksmonument aan de Lange Voorhout in Den Haag.

Gemeentehuis Seefeld

Gemeentehuis Seefeld

Locatie: Seefeld, Duitsland

Seefeld is een klein plaatsje in het Fünfseen gebied, 30 km ten zuidwesten van München. Het ligt aan de Pilsensee en is omgeven door bossen en weiland. Het huidige gemeentehuis is te klein en voldoet niet meer aan de behoeften van een groeiende gemeenschap. Aan deze architectuur wedstrijd deden 49 bureaus naar een voorselectie mee.

Duurzame tankstations

Duurzame tankstations

Wij hebben samen met Evolutions een vernieuwend concept ontwikkeld: een duurzaam tankstation. Het tankstation is gebaseerd op een nieuw duurzaam ontwerp van het gebouw met een modulaire opbouw met betrekking tot de inzet van duurzame technologie en aanwezige duurzame bronnen.

ROCK Studententoren

ROCK Studententoren

Locatie: Oudenrijn Utrecht

ROCK maakt onderdeel uit van een herontwikkeling van het voormalige Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht dat getransformeerd zal worden tot een aantrekkelijke en duurzame jongerencampus met in totaal 750 studenten- en starterswoningen. Een joint venture van KKR en Round Hill Capital heeft het voormalige ziekenhuis, de locatie waarop de campus zal verrijzen, en het ontwikkelplan gekocht.

Lohmann toren

Lohmann toren

Locatie: Den Haag

De ontwerpstudie voor de Lohmanntoren is ca 21000 m2 groot en bestaat uit een aantal type woningen met mooie terrasvormige balkons. Op de locatie van een voormalig garagebedrijf aan de Savornin Lohmannlaan is de toren gelegen.

Kadelaan

Kadelaan

Locatie: Zoetermeer

Het gedateerde Hannie van Leeuwen gebouw aan de Kadelaan in Zoetermeer wordt omgetoverd tot appartementencomplex DOCK. In opdracht van Nieuw Holland Projectontwikkeling en Cornus Vastgoed heeft LIAG het ontwerp gemaakt.

Studententorens Laakhaven

Studententorens Laakhaven

Locatie: Den Haag

Aan de westkant van station Hollands Spoor in Den Haag komen twee 70 meter hoge woontorens voor studenten. In samenwerking met Architectenbureau K2 hebben wij deze torens gerealiseerd. De torens maken deel uit van de ontwikkeling Laakhaven Centraal, die verder ook voorziet in onder meer een ROC en enkele Megastores.

M House

M House

Locatie: Nederland

Deze moderne en duurzame villa met oog voor detail kijkt uit over het kanaal. Het ontwerp heeft een eenduidige omkadering (in western red cedar) van alle functies waar keuken en zwembad als erkers uitsteken. In de ruimte onder het huis is een carport gemaakt waarmee het voorrijden eenvoudig wordt.

Future Urban Living Lab (FULL)

Future Urban Living Lab (FULL)

De ontwikkeling van technologie gaat snel en de manier en het gemak waarmee mensen deze technologie gebruiken verandert nog veel sneller. Waar eerst bezit belangrijk was, is nu gebruik en beschikbaarheid belangrijk. Met de technologie en onze smartphone komt gebruik van gedeelde goederen binnen handbereik. Dit heeft grote invloed op de gebouwde omgeving.

CleanTech United Concept

CleanTech United Concept

Locatie: China

CleanTech United (CTU) is een Chinees-Nederlands consortium van bedrijven en instellingen dat gespecialiseerd is in schone technologie, duurzaamheid, innovatief ontwerp, stedenbouw en vastgoed ontwikkeling.

Appartementen op IJburg College

Appartementen op IJburg College

Locatie: Amsterdam

IJburg, nieuwe stad op een nieuw eiland, nieuw begin. Voor het IJburg College de kans om in de nieuwe huisvesting het onderwijs optimaal vorm te geven met als missie ‘leerlingen zoveel mogelijk laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen’.

MVC Transvaal

MVC Transvaal

Locatie: Den Haag

MVC Transvaal is een multifunctioneel vrijetijdscentrum van 60.000 m2 in de wijk Transvaal in Den Haag. Het plan voor dit nieuwe gebouw is tot stand gekomen volgens het Medina concept. Het wordt een icoon voor de wijk, een nieuwe impuls van sociaaleconomische activiteit die groene energie levert aan de omgeving.