Privacy

zaterdag 13 jul. 2024

LIAG architecten en bouwadviseurs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. Mocht u na het lezen van deze verklaring vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

LIAG kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van ons en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LIAG heeft verstrekt. LIAG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres - Uw IP-adres

Waarom LIAG gegevens nodig heeft


LIAG verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan LIAG uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang LIAG gegevens bewaart

LIAG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen LIAG verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoekOp de website van LIAG worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LIAG gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Digitale nieuwsbrief

LIAG biedt een digitale nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. U ontvangt de nieuwsbrief alleen als u zich hiervoor aanmeldt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Google analyticsLIAG maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan LIAG te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LIAG heeft hier geen invloed op.
LIAG heeft Google geen toestemming gegeven om via LIAG verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@liag.nl. LIAG zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 LIAG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LIAG verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via info@liag.nl.

LIAG is als volgt te bereiken:


Postadres: Postbus 85762, 2508CL Den Haag


Bezoekadres:: Koninginnegracht 97, 2514AK Den Haag


Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40531413


Telefoon: 070 3507272
E-mailadres: info@liag.nl

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op