Nieuws

Een woning voor oma

vrijdag 1 apr. 2022

Oma ligt in de woonkamer. Ze had moeite de trap op te komen. Voor de traplift was ze bang. Daar staat het bed dus; pontificaal in de woonkamer. De zoon heeft deze naar beneden gehaald. De badkamer is daarmee onbereikbaar geworden. Ze wast zich nu noodgedwongen in de keuken. Met een rollator beweegt ze zo goed en zo kwaad als het gaat door de kamers op de benedenverdieping. Het huis is niet drempelvrij.

Deze oplossing is verre van ideaal. Wat is voor haar wel de uitkomst? Het ‘standaard’ bouwen van levensloopbestendige woningen. Oftewel, woningen die rekening houden met de toekomstige fysieke beperkingen en/of kunnen voorzien in de (latere) zorgbehoefte. De groep 75-plussers gaat immers explosief stijgen. Terwijl het aantal ouderenwoningen (nog te realiseren) niet sterk toeneemt.

Oma blijft, ondanks de beperkingen
Hoewel, dit komt te laat voor oma. Net als voor de andere 75-plussers. Hoe kunnen we voor een goede afloop zorgen? Helemaal omdat zij - ondanks al die beperkingen - het liefste blijft wonen daar waar ze nu woont. Daar voelt zij zich thuis. Dit huis ademt herinneringen. Hier heeft zij haar zoon groot zien worden. Hier is haar man onlangs overleden. En haar buren houden een oogje in het zeil. De verpleegster komt elke dag langs. Haar hulp in de huishouding één keer per week. Zij is dus niet op zoek naar een (nieuw) tehuis.

Eenvoudig de leefbaarheid verbeteren
Dat hoeft ook niet. Haar woning bezit voldoende kwaliteiten. Dat geldt ook voor veel andere gestandaardiseerde woningen in Nederland. Het voordeel van de woningbouw in Nederland? Met slimme ideeën voor een woningtype biedt je kansen voor een groot aantal woningen. Hiervoor is onderzoek naar het potentieel van de verschillende woningtypen nodig, zodat je 'eenvoudig’ de leefbaarheid ervan kan verbeteren. En misschien zelfs een deel van de zo nodige nieuwe woningen voor bijvoorbeeld starters realiseren. Uiteraard met een resultaat afgestemd op de behoefte en de vraag van de oudere bewoner. Dit gunnen we oma, toch?

Deze blog van Thomas Bögl is gepubliceerd in de eerste editie van Stedebouw & Architectuur in 2022, thema Bouw en Zorg.

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op