Nieuws

Aan de slag met kindcentrum Het Sterrenwerk in Sassenheim

donderdag 10 dec. 2020

Een mooie nieuwe opdracht erbij, wij mogen aan de slag met de nieuwbouw voor het te realiseren kindcentrum Het Sterrenwerk in Sassenheim. Dit is de naam voor de gefuseerde basisscholen Kinderburg en De Rank. De missie van de school luidt: ‘Samen succesvol bouwen aan de basis’. Dit betekent dat, naast aandacht voor de basisvakken, de school de kinderen voorbereidt op de toekomst. In een omgeving waarin kinderen zich thuis voelen, worden zij uitgedaagd de wereld te ontdekken en daaraan een positieve en duurzame bijdrage te leveren.

In onze visie die wij presenteerden aan de jury en opdrachtgever staat ruimte voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs centraal. Een veilige leer- en werkomgeving waar leerlingen en medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien en die inspeelt op individuele mogelijkheden en leerbehoeften.

Meerwaarde ontwikkelen


Wat stellen wij in onze visie voor? Wij verdelen het gebouw in verschillende clusters. Ieder cluster kent een opbouw met voorzieningen die passen bij de belevingswereld en ontwikkeling van de kinderen. De clusters hebben elk hun eigen groepsruimten met bijbehorende voorzieningen en liggen rondom een speelleerplein (onderbouw) of een leer-werkplek (middenbouw en bovenbouw). Elk cluster beschikt ook over een samenwerkplek, waar kinderen geconcentreerd kunnen samenwerken in een rustige omgeving. Vanuit een herkenbare en uitnodigende hoofdentree is direct bij binnenkomst de centrale aula gelegen. Hier heb je overzicht over de verschillende zones en vind je op een natuurlijke manier je weg naar alle plekken in het gebouw.

Het nieuwe gebouw zal er voor meer dan 40 jaar staan. Daarom houden wij straks in het te maken ontwerp rekening met mogelijke groei en krimp en veranderingen in het onderwijskundig en didactisch concept. Het gebouw wordt dermate flexibel dat het met relatief eenvoudige ingrepen in kan spelen op toekomstige veranderingen.

Gezonde leeromgeving creëren


Uiteraard is onze ambitie een volledig energieneutraal gebouw te realiseren. De bestaande school op de kavel wordt gesloopt. Om onnodig materiaalafval te voorkomen, gaan wij in beeld brengen welke grondstoffen we uit dit gebouw kunnen oogsten. Verder gaan wij gedurende het ontwerpproces de MPG-score inzetten als ontwerptool. Hiermee kunnen we opdrachtgever en gebruikers het milieueffect van materialen laten zien. En door middel van onze zelfontwikkelde koppeling tussen het BIM-model, de Building Circulairity Index en de NIBE database zijn we in staat de ontwerpkeuzes van begin af aan integraal te monitoren. Hierdoor kunnen we consequenties voor de MPG-score op basis van materialen en bouwmethodiek direct inzichtelijk maken.

Over de tender kindcentrum Het Sterrenwerk

In Sassenheim komt een nieuw kindcentrum. De basisscholen Kinderburg en De Rank fuseren en gaan samenwerken met Trias Kinderopvang aan een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Kindcentrum Het Sterrenwerk heeft een omvang van 2.261 m² BVO en biedt een speel- en leeromgeving voor 350 leerlingen en 32 kinderen (0-4). Wij wonnen deze architectenselectie als een meervoudige onderhandse aanbesteding en gaan in januari starten met het SO. In de zomer van 2023 zal het duurzame gebouw in gebruik worden genomen. Opdrachtgever is de Stichting Sophia Scholen.

Gerelateerde projecten

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op