agenda

Conferentie

Health Build Conference 2022

With: Carina Nørregaard

Thursday Oct 13, 2022 | 08.30 - 18.00

“Het begint met het leven, dan volgt de ruimte en daarna komen de gebouwen.” Deze bekende quote is van de Deense architect en stedenbouwkundige Jan Gehl. Hij inspireerde Carina Nørregaard al tijdens zijn lessen aan de School of Architecture in Kopenhagen. Nu past ze zijn principe toe in haar ontwerpen. En gaat ze zelfs een stap verder. Als omgevingspsychologe zet ze haar kennis in om de match tussen omgeving en gebruiker te optimaliseren.


“Gelukkig krijgt de beleving van de omgeving steeds meer aandacht. Ook bij de opdrachtgever,” vertelt Carina. “Tijdens het ontwerptraject komt standaard de volgende vraag aan bod: Hoe kun je de beleving van de fysieke ruimte verbeteren, zo dat een patiënt sneller geneest, een medewerker beter functioneert of een leerling goed presteert? We hebben daarbij veel baat bij de onderzoeksresultaten en het instrumentarium uit het vakgebied van de omgevingspsychologie.”

Carina Nørregaard is een van de sprekers tijdens de Health Build Conference 2022. Het maken van een comfortabel en duurzaam gebouw of een gezonde omgeving is niet moeilijk. Waar gaat het dan wel om? Het ontwerpen van een ruimte waar de gebruiker écht centraal staat. Het ontwerpen van een fysieke omgeving die het gedrag, waarneming of de beleving van de gebruiker juist positief beïnvloedt. Naast de theorie, toont ze tijdens haar presentatie voorbeelden uit de eigen architectuurpraktijk.

De Health Build Conference 2022 is een van activiteiten die het Healthy Building Network organiseert.

Related cases

Curious about an architecture story that will make you happy?

get in touch