Visie

Architectuur van het geluk is ons motto. Boven alles staat voor LIAG het welzijn van de gebruikers en opdrachtgevers centraal. Wij vinden dat architectuur veel meer kan bijdragen dan functie en vierkante meters. We willen gezonde gebouwen die mensen in hun functioneren optimaal ondersteunen maken. 

Gebouwen die ware ruimte scheppen voor de gebruikers. Ruimte die ontplooiing en ontwikkeling ondersteunt. Met een helder, licht en vrolijke uitstraling. Verschillende factoren beïnvloeden dit welzijn. Het gaat om tast en meetbare factoren zoals daglicht, akoestiek en luchtkwaliteit maar ook minder meetbare aspecten zoals uitzicht, sociale veiligheid en dimensies van ruimtes. Deze en vele andere factoren beïnvloeden elkaar en dienen nauwgezet op elkaar afgestemd te worden om ware architectuur te creëren die zijn waarde over lange tijd behoudt.

Wij vertalen de behoefte van onze opdrachtgever en de gebruikers naar een ruimtelijke structuur. Een gebouw waarin men optimaal kan functioneren en dat opdrachtgever en gebruiker duidelijk representeert. Pas dan is een gebouw méér dan een gebouw. Pas dan kun je spreken van Architectuur.