Samenwerken

LIAG is een integraal werkend architectenbureau met een eigen bouwadviesafdeling. Samen met onze opdrachtgevers behalen wij het maximale resultaat binnen de geformuleerde kaders en ambities. Onze professionaliteit is in de praktijk zichtbaar in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces.

In ons werk gaat het om het realiseren van toegevoegde waarde voor de samenleving. Door middel van hoogwaardige en duurzame architectuur geven we antwoord op de sociale, economische en ecologische uitdagingen van deze tijd. Dit leidt tot een veilig, prettig en met name gezond klimaat. Hierdoor bereiken we een positieve invloed op mens en milieu en reduceert de exploitatiekosten.

Ontwerpen betekent keuzes maken; met durf en lef een bepaalde richting inslaan. Wij zetten onze brede kennis graag in om betekenis te geven aan de intentie van de opdrachtgever. We gebruiken onze creativiteit om het maximale uit de mogelijkheden te halen qua budget, planning en programma. Wij zijn geslaagd als de omgeving in alle opzichten beter af is dan voorheen.

De integrale aanpak vertalen we in het gebruik van BIM (Building Information Model). Vanaf het begin werken alle disciplines samen aan het model, zodat de meest actuele kennis geïntegreerd wordt in het project. De gevolgen van beslissingen en eventuele tegenstrijdigheden komen in het 3D-model direct in beeld. Het proces, het gebouw en de bijbehorende impact op tijd, kosten en milieu worden hierdoor voor een ieder zichtbaar en beheersbaar.