Kindcentrum BuitenRijck

Locatie: Rijswijk
Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk
Functie: Integraal kindcentrum met een basisschool, kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar, PSZ, KDV, BSO, sport en welzijnsruimte

In samenwerking met SMT Bouw & Vastgoed heeft LIAG het ontwerp voor de nieuwbouw van kindcentrum BuitenRijck in Rijswijk (ZH) ontworpen. In opdracht van gemeente Rijswijk zal dit project in een Design & Build overeenkomst (UAV-Gc) worden uitgevoerd. Het duurzame ontwerp heeft de naam "Woonkamer van Sion" meegekregen.

In het kind centrum zal een basisschool, kinderdagopvang (0-4jr), peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang worden gehuisvest. Op de tweede verdieping komt een sportvoorziening, die voor zowel de school als derden bruikbaar is. Voor de gemeente is een welzijnsvoorziening voorzien. Iedere functie heeft een eigen plek gekregen binnen het centrum met elk een eigen entree en herkenbaarheid. Toekomstige gebruikers van het nieuw te realiseren complex zijn Lucas Onderwijs met de basisschool De Buit, Stichting Rijswijkse Kinderopvang met kinderdagopvang Eigenwijs en buitenschoolse opvang en de Gemeente Rijswijk. 
 
Flexibel: De verschillende gebruikers kunnen elk op meerdere manieren gebruik maken van de ruimten. Zo kan bijvoorbeeld de kinderopvang met een kleine groep kinderen gebruik maken van een gesloten speellokaal. Ook kunnen er twee groepen van de basisschool samen gebruik maken van de extra grote ruimte. Verder is er 's avonds de mogelijkheid voor de buitenschoolse opvang om gebruik te maken van één grote ruimte die verbonden is met de multifunctionele aula. Door toepassing van open leerpleinen voor de midden- en de bovenbouw ontstaat een zee van ruimte met grote flexibiliteit. 
 
Energie en milieu: Naast een gezond binnenklimaat wordt een tal van maatregelen getroffen voor het creëren van een energiezuinig en milieuvriendelijk onderwijsgebouw. Zo wordt op het dak van het onderwijsgebouw 230m2 zonnepanelen geplaatst om te voorzien in het overgrote deel van de eigen energievraag. De GPR-methodiek, welke de mate van duurzaamheid meet, geeft een gemiddelde score van 8,3 voor dit onderwijsgebouw.
Tevens is aandacht besteed naar de duurzaamheid in relatie tot het onderhoud en de exploitatie van het onderwijsgebouw over een lange periode.
 
In het voorjaar 2017 is gestart met de bouwwerkzaamheden.