Faculteit Economie en Management

Locatie: Nijmegen
Opdrachtgever: HAN Huisvesting
Functie: Nieuwbouw Faculteit Economie en Management

De bestaande faculteiten op de HAN-campus in Nijmegen groeiden uit hun huisvesting en uitbreiding op korte termijn was van groot belang om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar goede onderwijsruimten. Het accent ligt hierbij op een open onderwijsgebouw waarin veel interactie is tussen de gebruikers.

In de bouwmassa zijn uitkragingen, insnoeringen en gevelafbuigingen aangebracht die reageren op de bestaande bebouwing en omgeving. Zo ontstaat er een gebouw wat telkens weer verrast en als totaalconcept reageert op de naastgelegen Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij. De lichtblauwe stalen gevel maakt van het totaal een stoere ijsschots op de campus in Nijmegen.

Duurzaam gebouw
Bij de ontwikkeling van de huisvesting voor de HAN wordt het milieu als uitgangspunt genomen. Zo is er gekozen voor een compacte bouwvorm met een duurzame klimaatbeheersing. Het is een duurzaam gebouw dat een MIG-score (milieu-index-gebouw) heeft die hoger is dan 200 en een EPC van 0,88 (20% lager dan de epc-eis). Lampen en roltrappen worden op aanwezigheidsdetectie gestuurd. Het meubilair is gemaakt van materialen die tot de minst milieubelastende categorie behoren.

Het totale plan bestaat in de eindfase uit twee lagen ondergronds parkeren en drie bouwlagen bovengronds. Het ontwerp van het gebouw is bijzonder goed ontvangen door de Nijmeegse Welstandscommissie.