15e Architectuur Biënnale in Venetië succesvol afgesloten
http://liag.nl/media/filer_public/2016/11/28/161128-poter-epea-biennale.jpg

Op zondag 27 november jl. sloot in Venetië de 15e Architectuur Biënnale met als motto ‘Reporting from the front’. Deze internationale Architectuurtentoonstelling telde dit jaar meer dan 260.000 bezoekers. Pritzker-prijswinnaar en directeur Alejandro Aravena opende op 28 mei 2016 deze tentoonstelling met 88 deelnemers uit 37 verschillende landen. Trots zijn wij dat ook een project van LIAG de afgelopen zes maanden in een van de tentoonstellingszalen in het Centrale Paviljoen van de Giardini werd gepresenteerd. De nieuwbouw van Lyceum Schravenlant, de eerste C2C-school in Nederland, maakte onderdeel uit van de expositie getiteld ‘Celebrating our human footprint: A building like a tree – A city like a forest’ die door EPEA en Prof. Michael Braungart is samengesteld.

De Architectuur Biënnale is hèt platform om de betekenis van “value creating architecture” te introduceren. Het is de ideale gelegenheid om richting gevende projecten op het gebied van gezonde en circulaire architectuur te presenteren en van andere projecten te leren.

LIAG bedankt graag alle bezoekers en personen die op onze bijdrage hebben gereageerd. We hopen met onze deelname een positieve bijdrage te hebben geleverd aan de actuele discussie rondom circulair bouwen en een duurzame toekomst!
Share