Sportaccommodatie Talent Centraal
Locatie: Nijmegen
Gemeente Nijmegen heeft besloten een breedte- en topsportaccommodatie voor o.a. turnen en judo te realiseren genaamd ‘Talent Centraal Nijmegen (TCN). Na een D&B aanbestedingsprocedure is de bouw van de sportfaciliteit definitief gegund aan Mertens Bouwbedrijf. LIAG is verantwoordelijk voor het architectonisch- en bouwkundig ontwerp dat in samenwerking met opdrachtgever en gebruikers gerealiseerd wordt.

TCN is naast een ‘state-of-the-art’ sportaccommo-datie ook een platform voor talentontwikkeling en sportinnovatie.
Eduwiek
Locatie: Hoogeveen
Eduwiek biedt ieder kind een passende plek voor onderwijs, zorg en begeleiding. Een uniek onderwijsconcept dat LIAG heeft vertaald in een fris en robuust gebouw met een zachte uitstraling. De nieuwe school biedt plaats aan alle leerlingen van het praktijkonderwijs en vmbo (incl. Groen onderwijs) van het Roelof van Echten College, RENN4, de jongeren van het naastgelegen woonzorgcentrum van Ambiq en Onderwijscentrum De Twijn.
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Locatie: Utrecht
Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een initiatief van ouders van patiënten en professionals in de kinderoncologie in Nederland om alle topexpertise op zorg- en onderzoeksgebied samen te bundelen in één nationaal kinderoncologisch centrum. Het is de combinatie van zorg en research waardoor op een geheel vernieuwende manier afstemming tussen onderzoekers en zorgverleners ontstaat om de best mogelijke resultaten voor kinderen met kanker te behalen.
Rivers International School Arnhem
Locatie: Arnhem
De Rivers International School Arnhem biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Het gebouw huisvest een basisschool (primary), een middelbare school (secondary) en kinderdagopvang (nursery). De nieuwbouw is gerealiseerd op een prominente plek in de Arnhemse groeiwijk Schuytgraaf.
Renovatie Faculteitsgebouw Economie en Management
Locatie: Arnhem
Na twintig jaar werd het tijd het faculteitsgebouw Economie en Management op de Arnhemse HAN-campus aan te passen aan de eisen van deze tijd. De grootschalige renovatie betrof o.a. ingrijpende bouwkundige- en intallatietechnische aanpassingen en herinrichting van diverse verdiepingen in het gebouw.
Uitbreiding keuken Sibusiso
Locatie: Tanzania
LIAG steunt al jaren Stichting Sibusiso. Deze stichting helpt verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania om een beter zelfstandig bestaan op te bouwen. Kinderen verblijven vaak meerdere keren 3 maanden in het centrum in Tanzania dat ligt in de buurt van Arusha, gelegen tussen de koffieplanten aan de voet van Mount Meru.

Door de groei van het aantal kinderen in het programma werd het noodzakelijk de keuken uit te breiden. LIAG heeft een plan gemaakt voor de uitbreiding van deze keuken, net als alle gebouwen die er gemaakt zijn, hebben wij ook nu weer voor eenvoudige materialen gekozen, zodat de plaatselijke aannemer de uitbreiding goed kan maken a.h.v. onze tekeningen. Eind oktober 2016 is begonnen aan de bouw hiervan. In Januari 2017 is de keuken opgeleverd waardoor de capaciteit van de keuken nu is verdubbeld.
Kindcentrum BuitenRijck
Locatie: Rijswijk
In samenwerking met SMT Bouw & Vastgoed heeft LIAG het ontwerp voor de nieuwbouw van kindcentrum BuitenRijck in Rijswijk (ZH) ontworpen. In opdracht van gemeente Rijswijk zal dit project in een Design & Build overeenkomst (UAV-Gc) worden uitgevoerd. Het duurzame ontwerp heeft de naam "Woonkamer van Sion" meegekregen.
Integraal Kindcentrum (IKC) De Toverberg
Locatie: Zoetermeer
Het IKC biedt ruimte voor primair onderwijs inclusief faciliteiten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. De nieuwbouw is in nauwe samenwerking met de gebruikers door LIAG ontworpen vanuit een vernieuwde visie op het basisonderwijs (TOM onderwijs). Het IKC biedt onderdak aan basisschool ’t Schrijverke, Kinderopvang De Drie Ballonnen en het Meerpunt, centrum voor jeugd en gezin.
Uitbreiding Stadion Woudestein
Locatie: Rotterdam
Tijdens de zomerstop 2016 zijn twee hoeken van Stadion Woudestein dichtgebouwd. SBV Excelsior leefde al geruime tijd met de ambitie om haar stadion uit te breiden. LIAG heeft hiervoor een ontwerp gemaakt waarbij er o.a. 700 extra plaatsen gerealiseerd konden worden.
Duurzaam energie opwekkend kunstdepot
Locatie: Amersfoort
LIAG heeft tijdens een architectenselectie een ontwerpstudie gepresenteerd voor een nieuw depotgebouw voor zowel de opslag als het beheer en behoud van de collecties behorend tot het Rijksmuseum, Paleis Het Loo, het Nederlands Openluchtmuseum en de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed. Het gebouw moest een aantal tegenstrijdige aspecten vervullen, zoals de veiligheid van de kunstvoorwerpen die niet in aanraking mogen komen met daglicht, maar ook de wens voor een open gebouw. Een ander verzoek was om zo min mogelijk energie te verbruiken maar tegelijkertijd zijn er strikte eisen gesteld aan het binnenklimaat met een zeer nauwe bandbreedte in de geconditioneerde ruimten.
De Nieuwe Drie Ranken
Locatie: Apeldoorn
In samenwerking met Van Ouwerkerk Architecten heeft LIAG de pitch gewonnen middels een architectenselectie voor de nieuwbouw van wijkcentrum De Nieuwe Drie Ranken in Apeldoorn. Het wijkcentrum is een multifunctioneel centrum bestaande uit een kerk, een jeugdcentrum, een ouderencentrum, een vergaderplaza en een rouwcentrum.
Tapijn Maastricht
Locatie: Maastricht
De Tapijnkazerne is sinds 1 oktober 2013 officieel in eigendom van de Universiteit Maastricht (UM), de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht. De universiteit en provincie zijn (gezamenlijk) eigenaar van de gebouwen, de gemeente van de onbebouwde ruimte. De betrokken partijen hebben in dialoog met de stad een langetermijnvisie voor het gebied opgesteld: het gebied wordt getransformeerd tot openbaar park en de gebouwen worden bestemd voor onderwijs en onderzoek en daaraan gerelateerde functies.
Future Urban Living Lab (FULL)
De ontwikkeling van technologie gaat snel en de manier en het gemak waarmee mensen deze technologie gebruiken verandert nog veel sneller. Waar eerst bezit belangrijk was, is nu gebruik en beschikbaarheid belangrijk. Met de technologie en onze smartphone komt gebruik van gedeelde goederen binnen handbereik. Dit heeft grote invloed op de gebouwde omgeving. Hoe produceren we onze gebouwen op een circulaire manier, hoe maken we deze gezonder en zorgen we ervoor dat gebruikers gelukkig zijn. Om dit te bereiken zijn innovatieve oplossingen nodig om slimmer met middelen om te gaan, slimmer met materialen, energie en beschikbare ruimte.

In Future Urban Living Lab onderzoekt LIAG, in samenwerking met de Beyond Competition Research Foundation nieuwe manieren en concepten om in te spelen op deze onomkeerbare ontwikkelingen.
Renovatie Alkwin Kollege
Locatie: Uithoorn
De begane grond van de bestaande bouw was door latere uitbreidingen en wijzigingen dichtgeslibd en donker. Onze ontwerpopgave was de levensduur van het bestaande gebouw te verlengen door de renovatie en herinrichting zodat de begane grond ruim, licht, open en transparant wordt. Door het herschikken en wijzigen van ruimtes zijn functies geclusterd en wordt de beschikbare ruimte in het gebouw optimaal benut.
M House
Locatie: Nederland
Deze moderne en duurzame villa met oog voor detail kijkt uit over het kanaal van Weert. Het ontwerp heeft een eenduidige omkadering (in western red cedar) van alle functies waar keuken en zwembad als erkers uitsteken. In de ruimte onder het huis is een carport gemaakt waarmee het voorrijden eenvoudig wordt. in de sokkel zijn bergingen en slaapkamers opgenomen. De energievoorziening is geregeld met een WKO installatie en er liggen 78-pv-cellen op het dak. De panelen liggen onder een hoek van 10 graden op het dak, zodat deze niet zichtbaar zijn vanaf de straat.
DGSM Lab
Locatie: Ghala Muscat, Oman
Na deelname aan een internationale tender is LIAG de opdracht gegund voor het ontwerp van de nieuwbouw (ca. 6.500 m2) van het DGSM Lab – het nationale onderzoek laboratorium van Oman.
Gymworld
Locatie: Zoetermeer
Gymworld Zoetermeer is een nieuwe, aantrekkelijke gymnastiek-accommodatie die als doel heeft het versterken van de gehele gymnastieksport in Zoetermeer. Het gebouw kan op termijn dé trainings-en wedstrijdlocatie worden voor maar liefst 4.000 Zoetermeerse gymnasten. Het is een hoogstaande nieuwe voorziening voor de breedtesport en voor talentontwikkeling. Er wordt voor het nieuwe gebouw de status van Talent Opleiding Centrum (TOC) verwacht.
Sporthal Brasserskade
Locatie: Delft
In samenwerking met Mertens Bouwbedrijf heeft LIAG tijdens een Design & Build aanbesteding een schetsontwerp gemaakt voor een eigen sporthal voor ROC Mondriaan in Delft.
Diverse interne verbouwingen HAN
Locatie: Nijmegen en Arnhem
In de afgelopen maanden zijn voor diverse gebouwen van de HAN interne verbouwingen gerealiseerd, in totaal zo'n 15.000 m2 over beide campussen (Nijmegen en Arnhem). Uitgangspunt was een betere leer-werkomgeving te creëren die voldoet aan de nieuwe eisen op het gebied van onderwijs geven.
Frits Philips lyceum-mavo
Locatie: Eindhoven
Eindhoven krijgt een nieuwe school: het Frits Philips lyceum-mavo. LIAG heeft in nauwe samenwerking met de gebruikers het ontwerp gemaakt waarin de ontwikkeling van de leeringen centraal staat.
1 2 3             Volgende